Nieuws

“Verdienmodel te triest voor woorden…”

“Wij blijven als ITAC fervent voorstander van meer samenwerking met agentvriendelijke leveranciers. Daarbij is het wel van groot belang dat wij een gezond verdienmodel hanteren waardoor beide partijen nog iets overhouden aan hun wederzijdse inspanningen! Alle prijzen in de hele wereld gaan omhoog, maar die voor reizen worden lager”, aldus Leo van der Hoeven tijdens de ITAC Zomerborrel in Rossum.

Dat geldt volgens hem ook voor de beloning van de reisagent. Van der Hoeven: “Het is te triest voor woorden dat wij op mijn eigen reisbureau in de eerste twee maanden van het nieuwe boekjaar een prachtige € 200.000 meer omzet draaien, maar vervolgens moeten constateren dat ons resultaat hetzelfde is als het jaar daarvoor over deze periode”.

Volgens Van der Hoeven zijn leveranciers die niet opletten straks meer kwijt aan kosten van hun internetboekingen dan de terechte vergoeding die zij aan de reisagenten betalen. “Allen zullen er straks op deze manier niet veel reisagenten meer over zijn.”

Toch ziet Van der Hoeven ook licht in het duister, zo liet hij de aanwezigen weten. “Het door Sambasso gepresenteerde TravelPortal biedt ons de gelegenheid zelf pakketten samen te stellen voor veelal een lagere prijs en tegen een door ons zelf in te stellen commissie. Ik kan jullie wel vertellen dat wij bij Reisburo Apollo die commissie op 15% gezet hebben, en dan zijn wij dikwijls nog goedkoper dan de reguliere aanbieders en dat alles met SGR garantie!”

Over het ANVR Retailoverleg is Van der Hoeven positief, maar uitbreiding van het overleg dat een paar maal per jaar plaatsvindt onder voorzitterschap van Werner van Disseldorp is volgens hem gewenst.  “Ik zou het overleg graag willen uitbreiden met agentvriendelijke leveranciers, want in feite hebben we zoveel gezamenlijke belangen.”

Op de Facebook-pagina van TravelPro vind je foto’s en de livestream van de ITAC Zomerborrel.

© 2017, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.

Reageer met Facebook:

Reacties:

1 Comment

  1. 15 juni 2017 at 00:01

    In elke branche geldt dat het inzichtelijk maken van je toegevoegde waarde primordiaal is. Zelfs wanneer je producent bent en rechtstreeks met consumenten werkt. De wereld verandert. Hier in Costa Rica is in elk dorp, in elke uithoek, booking.com inmiddels de partij die de hoogste omzet draait.

    Oude verdienmodellen moeten misschien wel herzien worden. Wanneer je als consument rechtstreeks zaken kunt doen met hotels middels platforms als booking, waarom zou je dan nog accepteren dat er 2 of soms wel 3 ‘mee-eters’ zitten tussen jou en dat hotel? Ik wil hier niet pretenderen dat het traditionele model in geen geval meer zal werken, maar er is in ieder geval wel meer nodig om de consument ervan te overtuigen van hetgeen jij hem of haar te bieden hebt.

    In ons geval heft dit geleid tot de conclusief dat we alleen daar gevestigd willen zijn waar de consument naar toe wil. Verkoop en marketing gebeuren online en middels eerdere klanten die als onze ambassadeurs fungeren. We zijn zeer nadrukkelijk aanwezig in Nederland op beurzen en online, maar dus niet fysiek met een eigen kantoor. Onze klanten regelen de verkoop van onze reizen in nauwe samenwerking met onze mensen op kantoor in Midden-Amerika. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het mijns inziens voor iedereen verhelderend kan werken om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse realiteit en door de ogen van een buitenstaander te kijken naar je eigen verdienmodel. Reacties zijn meer dan welkom!

Vorige bericht

West Adventures vanaf nu ook op de Europese markt

Volgende bericht

Germania, DUS en Annex Tour nodigen jullie uit

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.