Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt uit voorzorg alle reizen naar de regio Kanto (inclusief Tokio) en de gebieden ten noorden en noordoosten daarvan vanwege de verhoogde radioactieve straling in combinatie met de windrichting. Nederlanders die in deze gebieden verblijven worden uit voorzorg geadviseerd om de adviezen van de Japanse autoriteiten op te volgen en nauwlettend de berichtgeving in de gaten te houden. Volgens experts van het RIVM is het gebruikelijke stralingsniveau op dit moment minimaal hoger dan het gebruikelijke niveau. Ondanks dat dit niveau niet schadelijk is voor de gezondheid worden uit voorzorg bovenstaande adviezen gegeven om blootstelling aan radioactieve straling zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment bevinden er zich nog drie Nederlanders in Japan waarmee sinds de aardbeving en de tsunami nog geen contact is geweest. Er zijn echter geen aanwijzingen dat zij zich in het rampgebied bevinden. Ambassade en Ministerie blijven dan ook proberen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen over hun situatie.