Nieuws

ANVR-bestuur: nieuw voorstel voor contributie

Deel dit artikel

Het bestuur van de ANVR komt met een aangepast voorstel voor betaling van de contributie. Het voorstel wordt dinsdag 30 maart aanstaande besproken tijdens de 80-ste (buitengewone) Algemene Ledenvergadering. Met het voorstel komt het bestuur tegemoet aan de kritiek van een aantal leden op de eerdere contributienota 2021 van begin maart.

Het ANVR-bestuur heeft de (digitale) ledenvergadering van 30 maart georganiseerd na de oproep daartoe van 9 van haar leden die tenminste 10 procent van de stemmen vertegenwoordigen. Het enige door de oproepers gevraagde agendapunt betreft ‘aanpassing van de bijdrage aan ANVR over het boekjaar 2021 waarbij aangesloten wordt bij de marktsituatie en de financiële positie van de ANVR-leden’.

‘Het bestuur van de ANVR heeft de afgelopen weken uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van een deel van de achterban omtrent de hoogte van de contributie en het moment van betalen ervan’, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

‘Uitgangspunt daarbij is steeds liquiditeit geweest: vooral natuurlijk van de ANVR-leden, maar ook van de ANVR zelf. Het eigen vermogen van de ANVR dient ook op voldoende peil te blijven én is het afgelopen jaar trouwens al heel hard teruggelopen. De huidige contributiesystematiek en hoogte is overigens door de leden unaniem vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 januari jl. Tot een verandering daarvan moet dan ook weer worden besloten door de ledenvergadering zelf. Daarom komen we nu met een nieuw en naar onze mening goed passend voorstel voor de leden naar de Algemene Ledenvergadering van komende week. Dit voorstel hebben we deze week ook al besproken met de leden die de Algemene Ledenvergadering hebben aangevraagd.’

Voorstel
Gelet op de benarde financiële positie van de branche is door het bestuur besloten tot de mogelijkheid van een gespreide betaling van de contributie (eind maart 2021: 50 procent, eind juli 50 procent, zie de brief van de ANVR aan de leden d.d. 10 maart jl.). Door diverse leden is benadrukt dat de omvang en noodzaak van de ANVR-contributie niet ter discussie staan, maar de liquiditeit van bedrijven op dit moment de betaling moeilijk maakt.

Op grond hiervan heeft het bestuur besloten te komen met het voorstel tot aanpassing van de termijn contributiebetaling 2021 en wel als volgt: ANVR leden dienen uiterlijk 1 oktober 2021 50 procent van de contributienota 2021 te voldoen. In dat geval is het toegestaan de resterende 50 procent contributie uiterlijk 1 maart 2022 te voldoen.
Wanneer 50 procent van de contributienota uiterlijk 1 oktober 2021 nog niet is voldaan, vervalt de mogelijkheid tot uitgestelde betaling van de overige 50 procent. De ANVR wijst er ten overvloede op dat in maart 2022 de contributienota voor 2022 zal worden verzonden.

‘In 2020 heeft de ANVR haar leden al een korting van 25 procent op de hele contributie geboden. Dit jaar is al een korting van 25 procent op de basiscontributie afgesproken. Met deze aanvullende oplossing bieden we ANVR-leden de mogelijkheid de contributiebetaling én nog een half jaar uit te stellen én te spreiden over de komende 11 maanden. Daarmee bereiken we met een relatief eenvoudige systematiek hetzelfde als het bieden van een korting dit jaar en een opslag volgend jaar. Het ANVR bestuur is zich er hierbij van bewust het risico te lopen contributie-inkomsten te missen door onverhoopte faillissementen gedurende het komende jaar’, zegt Oostdam.

Wie wil deelnemen aan de ALV kan zich aanmelden via de agenda.

De vergadering is vanzelfsprekend alleen voor directe leden van de ANVR, schrijft de ANVR. ‘Aangezien de vergadering digitaal wordt georganiseerd kan er – ook om digitale stemming mogelijk te maken – zich per onderneming helaas maar één deelnemer aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering.’

Author


Deel dit artikel
Vorige bericht

RUSTAAAAGGHHH

Volgende bericht

Taakstraf en voorwaardelijke celstraf na tonen valse coronatestuitslagen op Schiphol

Auteur

Theo de Reus

Theo de Reus