Nieuws

ANVR-leden: nadenken over nieuw contributiemodel

Deel dit artikel

Het voorstel van het ANVR-bestuur voor een nieuwe contributiebetaling is dinsdagmiddag door de ledenvergadering unaniem aangenomen. Leden kunnen hun contributie in twee delen voldoen, per 1 oktober dit jaar en per 1 maart 2022. Tegelijk is afgesproken dat wordt nagedacht over een nieuw contributiemodel voor de komende jaren.

Begin maart kwam het ANVR-bestuur al met een voorstel waarbij leden hun contributie over 2021 gespreid mochten betalen. Dat voorstel volgde na kritiek van sommige leden op de contributienota 2021 die een week eerder was verzonden. Deze nota was bij sommige leden ‘rauw op het dak gevallen’, meldde de ANVR.
Daarom kwam de ANVR met het voorstel voor een gespreide betaling, waarbij leden de helft van de contributie per eind maart 2021 konden voldoen en de rest eind juli. Eerder, in januari dit jaar, hadden de leden al unaniem ingestemd met het plan om in 2021 alleen korting te geven op de basiscontributie.

Het eerste plan voor gespreide betaling was volgens sommige lenden nog steeds te kort door de bocht gezien hun financiële situatie. Er werd opgeroepen tot een extra (digitale) ledenvergadering met de jaarcontributie als enige agendapunt, die dinsdagmiddag werd gehouden.
De leden gingen tijdens deze vergadering akkoord met het bestuursvoorstel tot aanpassing van de termijn voor contributiebetaling 2021.
Afgesproken is dat ANVR-leden uiterlijk 1 oktober 2021 50 procent van de contributienota 2021 voldoen. In dat geval mogen zij de resterende 50 procent contributie uiterlijk 1 maart 2022 voldoen.

‘Korting geven kan niet meer’, zegt ANVR-voorman Frank Oostdam na afloop. ‘We hebben als bestuur het maximale gedaan.’
Meer dan 100 leden hebben hun contributie al betaald. De ANVR bekijkt hoe zij nog tegemoet gekomen kunnen worden. ‘We komen binnenkort met een voorstel hiervoor.’

Ook is afgesproken dat wordt nagedacht over een andere contributiestructuur voor de komende jaren. ‘Als dat niet lukt, dan gaan we door met de bestaande structuur. Dat betekent wel dat, als 2020 als basisjaar wordt genomen, de ANVR veel minder inkomsten heeft. We hebben dat ingecalculeerd en kunnen dat als vereniging hebben’, zegt Oostdam, die aantekent dat de ANVR wel een bepaalde basiskwaliteit wil handhaven.
‘De organisatie is al afgeslankt. Als we het bestaande niveau van dienstverlening willen handhaven, is een budget van circa 1,3 tot 1,4 miljoen per jaar nodig.’
Oostdam vergelijkt een eventueel nieuwe contributiegrondslag met een waterbed. ‘Bij een nieuwe verdeling zullen sommigen erop vooruit gaan en anderen achteruit. We gaan zien wat het wordt. Ik weet dat zulke veranderingen lastig zijn. Maar laten we als sector eerst maar zien te overleven.’

Oostdam zegt blij te zijn dat in de discussie rond de contributie de toegevoegde waarde van de ANVR zelf niet ter discussie heeft gestaan. ‘We hebben veel adhesiebetuigingen gehad van leden voor alles wat de ANVR het afgelopen jaar heeft gedaan. Dit was de zoveelste hobbel naar hopelijk een mooie zomer.’ (Foto Shutterstock).

Author


Deel dit artikel
Vorige bericht

Oostdam: 'Afspraken tussen EZK en het Voucherfonds moeten worden gefinaliseerd'

Volgende bericht

Column: Geen ‘Zoutelande’…maar ‘Buitelande!’ (karaoke)

Auteur

Theo de Reus

Theo de Reus