Don Kaspers (voormalig CEO D-rt groep) heeft zijn lidmaatschap als bestuurder en penningmeester van de ANVR met ingang van 1 juli jl. neergelegd, vanwege het beëindigen van zijn dienstverband en functie als CEO van D-rt groep. Het bestuur heeft hem gevraagd na te denken over een mogelijke toekomstige rol als onafhankelijk adviseur bij een aantal branchebrede trajecten.

​​”We vinden het jammer dat we midden in de grootste crisis die de reisbranche ooit heeft meegemaakt afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd bestuurder. Maar dat hebben we in de statuten van de ANVR nu eenmaal zo met elkaar afgesproken. Het bestuur is dan ook blij dat Don zich bereid heeft verklaard serieus na te denken over de mogelijkheid het bestuur in de toekomst terzijde te staan als onafhankelijk adviseur bij een aantal projecten, van belang voor de toekomst van de reissector “, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. “De komende weken bespreken we intern in het bestuur wie de rol van penningmeester vanaf nu op zich gaat nemen.”

“De eerstvolgende reguliere Algemene Ledenvergadering van de ANVR staat gepland voor januari 2021. Zoals geregeld in de statuten zal het bestuur van de ANVR tegen die tijd een voordracht voor een bestuurder doen ter vervanging van Don. Dat hoeft ook niet eerder, statutair hebben we ook nu al voldoende bestuursleden. Elk lid kan dan tot één week vóór de volgende Ledenvergadering een tegenkandidaat voorstellen”, aldus Oostdam. “Het is overigens zeker niet gezegd dat de opvolger van Don Kaspers  ook weer iemand namens de retail moet zijn. Die zijn ook nu immers nog goed vertegenwoordigd in het bestuur. We gaan als bestuur goed kijken hoe we er blijvend voor kunnen zorgen dat het bestuur kwalitatief en inhoudelijk een goede vertegenwoordiging van de reissector is.”