Nieuws

ANVR sluit vier nieuwe CAO’s met FNV en CNV vakmensen

Deel dit artikel

De ANVR heeft vandaag de grootscheepse aanpassing van de arbeidsvoorwaarden in de reisbranche afgerond met de aanmelding van de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao bij het ministerie van SZW. De nieuwe cao geldt per vandaag (25 november 2020) voor alle ANVR-aangesloten reisondernemingen. Op donderdag 10 december aanstaande organiseert de ANVR een webinar over de vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden, zo meldt de brancheorganisatie op haar website.

​”We zijn uitermate blij met deze afronding van een langlopend traject in deze ingewikkelde tijden en vinden dat de vakbonden complimenten verdienen voor hun creatieve meedenken in de totstandkoming van dit resultaat. Het is echt een proces van co-creatie geweest waarbij het af en toe flink geknetterd heeft, maar we elkaar uiteindelijk hebben gevonden met dit als resultaat. En bovenal veel dank aan de mensen die de afgelopen jaren in de onderhandelingsdelegatie, in stuurgroepen en in werkgroepen hebben meegewerkt en meegedacht”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “We lichten alle wijzigingen graag toe tijdens een webinar op donderdag 10 december aanstaande van 16.00 – 17.00 uur.” Aanmelden kan via de agenda in MIJN ANVR.

Onderstaand een eerste toelichting op de afspraken:

Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst (BUO) Pensioenen getekend met PGB pensioenen
ANVR, FNV en CNV Vakmensen hebben een BUO getekend om vanaf 1 januari 2021 de pensioenopbouw voor medewerkers in de reisbranche onder te brengen bij pensioenfonds PGB (www.pensioenfondspgb.nl). In de tweede week van december 2020 wordt meer bekend over de inhoud van de regeling in 2021; het is al wel bekend dat de pensioenpremie in 2021 gelijk aan dit jaar 25,3% zal bedragen en de franchise en het maximum pensioengevend salaris ongewijzigd zullen zijn. De aanvraag van het overbrengen van de verplichtstelling van Reiswerk Pensioenen (RWP) naar Pensioenfonds PGB loopt (en komt hoogst waarschijnlijk tijdig rond), evenals de aanvraag voor een collectieve waardeoverdracht van alle opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen van RWP naar PGB. In de loop van januari komen PGB en RWP met een Pensioenkrant om de medewerkers in de sector de wijzigingen in hun pensioen uit te leggen per 1 januari 2021. Ook de ANVR heeft een bijdrage geleverd aan die Pensioenkrant. Het nieuwe pensioenfonds PGB neemt in december contact op met jullie als werkgevers voor de vervolgstappen voor aansluiting bij het pensioenfonds.

Verlenging fonds-cao stichting Reiswerk
Stichting Reiswerk (www.reiswerk.nl) is een initiatief van ANVR, FNV en CNV Vakmensen en ontwikkelt projecten en dienstverlening op het gebied van leren, ontwikkelen, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Een belangrijke tool van Reiswerk is www.travelcollege.nl. Reiswerk wordt gefinancierd vanuit een eigen cao. Deze cao hebben sociale partners verlengd met een periode van 5 jaar en loopt nu van 1 november 2020 tot eind oktober 2025. Het premiepercentage is ongewijzigd op 0,25%. De algemeen verbindend verklaring (AVV) van deze cao is inmiddels in werking gezet en wordt verwacht voor januari 2021. Als deze is afgegeven geldt de inhoud van de cao ook voor niet-ANVR-aangesloten reisondernemingen.

Nieuwe cao reparatie derde ww-jaar vanaf begin 2021
ANVR heeft met FNV en CNV Vakmensen afgesproken aan te sluiten bij een verzamel-cao van stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) www.spaww.nl. Hiermee compenseren we voor de verkorting uit 2016 van de regelingen op het gebied van WW en loongerelateerde WGA. De premie voor deelname aan de regeling (hoogte nog niet bekend) wordt ingehouden door werkgevers bij de werknemer en afgedragen aan SPAWW. De aanvraag van de AVV van de verzamel-cao waaronder de reisbranche komt te vallen loopt inmiddels en SPAWW zal binnenkort contact opnemen met werkgevers over de aansluiting. Kijk voor meer informatie eerst op www.spaww.nl.

Gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden-cao geldt vanaf 25 november 2020
ANVR heeft de afgelopen jaren met FNV en CNV onderhandeld over de totstandkoming van een gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden-cao voor de reisbranche. De cao heeft een looptijd vanaf 1 september 2019 tot eind juni 2021. Er is geen loonparagraaf afgesproken dus er zijn geen collectieve loonsverhogingen tijdens de looptijd van de cao.

Helaas hebben we het moderniseringstraject niet helemaal kunnen afronden en dus niet alle gewenste wijzigingen kunnen doorvoeren vanwege de gevolgen van Covid19 voor de reissector. Maar ook zonder die aspecten ziet de cao er echt fundamenteel anders uit. De cao heeft een geheel nieuwe opbouw gekregen en sluit daarmee veel beter aan bij de belevingswereld van werkgever en werknemer. Zo zijn de artikelen gebundeld langs kenmerken als Mijn arbeidsovereenkomst, Mijn werk en Mijn inkomen. Maar de drie belangrijkste wijzigingen zijn misschien wel:

1. Toevoeging van sub-cao voor reis(begeleiders) ingaand per 1/1/2021;
2. Aanpassing toeslag bijzondere uren ingaand per 1/1/2021;
3. Aanpassing vergoeding bereikbaarheidsdienst ingaand per 1/1/2021.

De tekst van de cao is hier te downloaden.

Nog deze week zal een algemeen verbindend verklaring (AVV) worden aangevraagd. Als deze is afgegeven geldt de inhoud van de cao ook voor niet-ANVR-aangesloten reisondernemingen.


Deel dit artikel

2 Reacties

  1. […] de Bron ga je naar de pagina van het artikel. Pensioen Nieuws, begin hier gemakkelijk met zoeken naar […]

  2. […] de Bron ga je naar de pagina van het artikel. Vijftig plus website, begin hier gemakkelijk met zoeken naar […]

Vorige bericht

Pieter Elbers benoemd in IATA Board of Governors

Volgende bericht

Webinar Tenerife: het eiland voor jong en oud

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.