CoronavirusNieuws

ANVR stuurt open brief aan EZK-minister voor aanvullende maatregelen reisbranche

De ANVR heeft vanochtend een open brief verstuurd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout. De ANVR vraagt hierin dringend om een gesprek over ondersteuning van de branche in de komende maanden. Hieronder de brief die is verstuurd.

Geachte minister Van ’t Wout,

In de persconferentie van 23 maart jl. heeft minister-president Rutte gemeld dat de huidige reisbeperkingen tot half april wederom worden verlengd, nu tot half mei. Het kabinet komt zo snel mogelijk met nadere mededelingen. De ANVR vraagt u dringend om een gesprek over ondersteuning van de branche in de komende maanden.

Perspectief is nodig!
De reisbranche dringt er bij het kabinet op aan te komen tot een duidelijk perspectief voor de zomer. Vooral het ontbreken daarvan leidt er toe dat klanten hun vakantie voor de komende zomer niet durven te boeken. Wanneer pas vlak voor de zomer alsnog enkele mogelijkheden worden gecreëerd, is het geld al aan iets anders besteed dan aan vakantie of lopen Nederlanders het risico dat de mooiste vakantieplekken reeds door vakantiegangers uit andere landen zijn ingenomen die al wel perspectief hebben geboden.
Daarbij wijzen wij er op dat ondanks de oranje reisbeperkingen wekelijks tientallen vluchten naar zonbestemmingen worden uitgevoerd. Dit, terwijl de georganiseerde reisbranche zich tot nu toe netjes houdt aan de regels en de reisbeperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Duizenden mensen trekken zich daar echter weinig van aan en stellen zelf hun vakantie samen, zonder rekening te houden met de overheidsadviezen. Zonder perspectief kan van de reisbranche niet worden verwacht dat wij klanten voor bestemmingen blijven weigeren, en vervolgens zien we dat klanten het zelf gaan regelen en alsnog naar deze bestemmingen afreizen. Het is een illusie te veronderstellen dat heel Nederland deze zomer de vakantie nog een keer in de achtertuin of in de provincie doorbrengt, zeker nu door minister De Jonge is gemeld dat begin juli iedereen minimaal één vaccinatie heeft gehad.
De ANVR roept het kabinet daarom op met een duidelijke roadmap voor vakantiereizen te komen.

Hulp voor de reisbranche past daarbij
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat de reisbranche als eerste sector is getroffen door de Covid-pandemie, met zo’n 95% de grootste omzetterugval kent en als laatste uit de crisis zal klimmen, en dat geldt voor zowel leisure als voor zakelijke reizen.
Door de overheid is tot nu toe goede hulp gegeven in de vorm van algemene maatregelen, zoals de NOW en TVL-regelingen en specifieke hulp zoals het Voucherfonds en de TVL- annuleringskostenregeling. Nu echter wederom het perspectief op reizen wordt uitgesteld, is aanvullende hulp voor de reisbranche dringend nodig en wel in de vorm van de volgende maatregelen.

Verlenging annuleringskostenregeling
De reisbranche dringt aan op het verlengen van de TVL-annuleringskostenregeling naar Q2.
De huidige regeling voor Q1 helpt zeker reisbedrijven, maar lang niet alle bedrijven hebben gebruik gemaakt of konden gebruik maken van deze regeling, omdat dit nu eenmaal kan afhangen van het reisproduct dat men verkoopt. Met het doortrekken van de maatregel naar Q2 komen meer bedrijven in aanmerking en is sprake van een betere en eerlijkere spreiding van de hulp voor bedrijven. Wij blijven uitgaan van de positieve verwachting dat komende zomer weer een start gemaakt kan worden met reizen, waardoor reisbedrijven er weer bovenop kunnen komen. Maar in de tussenliggende periode (maart– juli) is het van belang de branche te blijven ondersteunen om te voorkomen dat bedrijven in het zicht van de haven alsnog failliet gaan.

Aanvulling op de Voucherfonds-regeling voor omgeboekte reizen
Voor de massaal geannuleerde reizen in 2020 zijn door reisondernemers Reisvouchers met SGR- garantie uitgereikt. Alhoewel de verwachting was dat de vouchers later zouden kunnen worden besteed, was dat door continuering van het negatieve reisadvies, uiteindelijk niet mogelijk. Gelet op de looptijd van een jaar van deze vouchers zullen deze vouchers in de komende maanden worden terugbetaald aan de consument. Hiervoor kan gelukkig een beroep worden gedaan op het Voucherfonds, zodra Brussel dit fonds geaccordeerd. Bedrijven kunnen een lening krijgen van 80% van de voucherterugbetaling aan de klant.
Door veel ondernemers zijn klanten echter verzocht hun reis om te boeken naar 2021. Ook zij moeten nu de klant alsnog terugbetalen, maar kunnen geen beroep doen op het Voucherfonds, aangezien geen voucher is verstrekt, maar een omboeking is verzorgd. De reisbranche verzoekt het kabinet daarom dringend om een aanvulling op de voucherfondsregeling waarbij ondernemers ook bij terugbetaling van de naar 2021 omgeboekte reizen in aanmerking kunnen komen voor een lening voor 80% van de reissom. Hiervoor zou de voor het Voucherfonds vastgestelde financiële ruimte kunnen worden benut, voor zover deze ruimte niet (volledig) voor voucherleningen wordt gebruikt.

Doortrekken van TVL en NOW
De reisbranche behoort tot de zwaarst getroffen, en nog steeds gesloten, sectoren. Wij dringen er bij het kabinet op aan de NOW- en TVL-maatregelen door te trekken tot eind 2021 en wat percentage betreft op te hogen naar 100%. Het financiële beslag voor de overheid kan beperkt zijn. Immers, bedrijven waar het inmiddels een stuk beter mee gaat, zullen geen beroep meer (kunnen) doen op de regelingen. Wie wel een beroep moet doen, behoort tot de echt zwaar getroffenen. Een ophoging van de vergoeding is daarbij gerechtvaardigd, aangezien de zwaarst getroffen sectoren (zoals de reisbranche) echt volledig door de financiële reserves zijn en de niet-vergoede kosten niet meer kunnen dragen. Met een verlenging en ophoging wordt voorkomen dat bedrijven, in een weer wat opkrabbelende markt en na meer dan een jaar dankbare hulp van de overheid, alsnog de deuren moeten sluiten.

Aanpassing TVL voor kleine reisorganisaties
Een voorwaarde van de TVL is dat het bedrijf een ander adres heeft dan het privéadres, dan wel een eigen opgang/toegang heeft. In de reisbranche werken kleine reisorganisaties vaak vanuit huis en geven reisagenten vanuit huis –- nu op afstand uiteraard – advies over de door de klant gewenste reis. Zij komen hierdoor niet in aanmerking voor de TVL.
Voor ambulante ondernemingen (markthandelaren, autorijscholen, e.d.) is een uitzondering op de TVL-regels op dit punt gemaakt. Wij verzoeken u dringend voor de SBI-code 79.11 (reisbemiddeling) en 79.12 (reisorganisatoren) eveneens een uitzondering te maken.

Tenslotte
De voorgestelde maatregelen zijn voor onze sector zeer effectief en onontbeerlijk. De meeste maatregelen zijn op korte termijn eenvoudig uit te voeren en vormen geen extra beslag op de uitvoeringsorganisaties. Voor enkele andere maatregelen is in overleg met de branche snel uitvoering aan te geven.
Voor de zomer en verder blijft het risico bestaan dat de Nederlandse overheid besluit tot verscherping van reisadviezen waarna de reisbranche weer verplicht is tot kosteloze annulering voor de klant. De overheid zadelt hiermee telkens de reisbranche op met miljoenen aan annuleringskosten. Dit is een onhoudbare situatie. Het is niet meer dan redelijk dat bestemmingen waarvoor de Nederlandse overheid het reisadvies aanpast van geel naar oranje, de reisbranche – gelijk de evenementenbranche – de mogelijkheid krijgt tot restitutie tot 80% van de gemaakte kosten en een lening voor de overige 20%. Met deze maatregel kunnen reisbedrijven boekingen maken zonder het risico van hoge kosten bij onverhoopte annulering.

Minister Van ’t Wout, de nood is hoog voor de reisbranche. Het kabinet komt binnenkort met nadere mededelingen over de reismogelijkheden, maar perspectief ontbreekt op dit moment. Er is aanvullende steun nodig. Wij dringen bij u aan op een gesprek om te bezien op welke wijze de reisbranche de komende maanden kan worden ondersteund. Graag vernemen wij of wij hiervoor een afspraak kunnen maken.

Met vriendelijke groet

Frank Oostdam Voorzitter ANVR

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.

Author

1 Comment

  1. […] voor dit gesprek vormde een open brief van de reisbranche eind maart gelet op de verlenging van de reisbeperkingen tot half mei. In de […]

Vorige bericht

Boekingscijfers februari 2021: -72%

Volgende bericht

Disney Cruise Line onthult nieuwe bestemmingen en routes

Auteur

Dylan Cinjee

Dylan Cinjee

Dylan is begonnen als stagiair bij TravelPro. Na zijn stage kreeg Dylan de kans om te blijven bij TravelPro als lid van de redactie. Tijdens deze periode heeft Dylan zijn Bachelor in Tourism Management gehaald.