Nieuws

Arbeidsmarkt-monitor: Iedere mening telt

Deel dit artikel

Reiswerk is afgelopen maand begonnen met de arbeidsmarktmonitor van de reisbranche: het onderzoek waarbij eens per twee jaar de arbeidsmarkt van de reisbranche tegen het licht wordt gehouden. Iedereen kan nog steeds meewerken aan dit onderzoek. Klik hier https://www.stratusbv.nl/werknemers/ om naar de vragenlijst te gaan.

Rian Verkooijen (Reiswerk) onderstreept het belang van dit onderzoek voor de branche: ‘Ik zou iedereen willen aanraden mee te doen, want iedere mening telt. De vragenlijsten zijn inmiddels digitaal verspreid naar werkgevers, werknemers en leerlingen. Doel van het onderzoek is de arbeidsmarkt van de reisbranche in kaart te brengen door middel van diverse vragen. De vragen leveren onder meer info op over het aantal werknemers en het profiel, zoals geslacht, leeftijd en opleiding, de in-, door- en uitstroom, de aansluiting van de opleidingen op diverse functies enerzijds en de medewerkerstevredenheid, opleidings- en doorstroommogelijkheden van de medewerkers anderzijds. Vooral voor de werkgevers is dit relevantie informatie om te zien of en waarin hun medewerkersbestand zich onderscheidt ten opzichte van de branche en hoe de tevredenheid van hun medewerkers is ten opzicht van die bij de concurrent. Het laat tevens zien wat het werkgeversimago is van de eigen organisatie en waar eventueel nog verbeterpunten nodig zijn’. Meer info is ook terug te vinden op www.reiswerk.nl. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, worden deze gepubliceerd in TravelPro.


Deel dit artikel
Vorige bericht

‘‘Reisburo Nijenhuis failliet...hoe kan dat dan?''

Volgende bericht

ANTOR MICE informatiemarkt

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.