In reactie op het kabinetsvoornemen om het aantal vliegtuigbewegingen op de luchthaven Schiphol structureel te verlagen naar een jaarvolume van 440.000, laat BARIN weten zeer verbaasd en teleurgesteld te zijn over dit eenzijdige besluit.

Verbaasd enerzijds omdat dit nooit is besproken met de luchtvaartsector en anderzijds in strijd is met zowel het coalitieakkoord alsook de Luchtvaartnota 2020-2050. Het besluit om Schiphol gedwongen te verkleinen en de luchtvaartmaatschappijen te dwingen tot krimp is een inconsistent beleid en in strijd met eerdere conclusies uit Den Haag. Teleurgesteld omdat dit een klap is voor de luchtvaart die na twee onmogelijke jaren bezig is uit een diep dal te klimmen en hun klanten, vracht en passage, weer optimaal wil bedienen; ondanks alle problemen die Schiphol heeft veroorzaakt voor komende zomer.

BARIN Voorzitter Marnix Fruitema: “Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken. In geen enkel land neemt men zodanige maatregelen als men in Nederland doet. Verdriedubbeling van de belasting op tickets, geluidsheffingen van honderden miljoenen, en cumulatieve verhoging van de havengelden van 37% over de komende 3 jaar ondersteund door de overheid tevens grootaandeelhouder, maken Schiphol steeds meer een onaantrekkelijke luchthaven. De stikstofdepositie van ca. 1% wordt nu als argument gebruikt om de luchtvaart te laten krimpen; de ene na de andere maatregel die Den Haag uit haar Hoge Haagsche hoed tovert leiden tot een onvoorspelbaar en instabiel ondernemings- en vestigingsklimaat. Het zal tevens vliegen onmogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben. We mogen van onze regering verwachten dat het juist een stabiel en voorspelbaar ondernemings- en vestigingsklimaat klimaat voorstaat. Zo staat het immers ook in het coalitieakkoord.”

BARIN is van mening dat er met vuur gespeeld wordt met betrekking tot alles wat er is opgebouwd aan welvaart. “Nederland distributieland, Nederland als aantrekkelijk land om te investeren, Nederland als vestigingsplaats voor je Europese Hoofdkantoor en Schiphol als banenmotor. Het is allemaal gelinkt aan ‘bereikbaarheid’ voor passagier en vracht, met een efficiënte luchthaven en luchtvaart die Nederland verbindt met de rest van de wereld, met alle belangrijke economische regio’s. Op een duurzame manier, geen twijfel mogelijk en daar werken we met zijn allen keihard aan. We roepen Den Haag op om er alles aan te doen de baby niet met het badwater weg te gooien. Schiphol en de Nederlandse luchtvaart bereiden zich voor op een duurzame, welvarende toekomst, waar elke Nederlander van profiteert. Op een toekomst waar luchtvaart de meest duurzame vorm van transport zal blijken.”

“Niet op een toekomst waar buitenlandse investeerders ‘nee’ zullen zeggen tegen het investeren in Nederland vanwege een onmogelijk klimaat en tegenwerking van de politiek die de oren laat hangen naar een luide minderheid. We vertrouwen erop dat, ondanks dit eenzijdige en onverwachte besluit het kabinet alsnog tot bezinning komt, ten behoeve van eenieder. Last but not least ligt het in de lijn van de verwachting dat de min 100.000 bewegingen (540.000-440.000) in rap tempo over de landsgrenzen wordt ingevuld. Mede daarom is ook hier een Europese oplossing gewenst en niet een Nederlands navelstaren.”