CoronavirusNieuws

Beëindiging steunpakket “te kortzichtig voor woorden”

Deel dit artikel

“Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengen. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen”, dat heeft het kabinet laten weten. In de reisbranche wordt er vol ongeloof gereageerd.

“Te kortzichtig voor woorden om te stoppen met steunmaatregelen voor zeer zwaar getroffen sectoren zéker omdat het perspectief op herstel wel in zicht is”, zo reageert Frank Oostdam (directeur ANVR) op de aangekondigde maatregelen. Hij laat weten dat er duizenden banen op de tocht staan.

In de verzonden Kamerbrief waarin de beëindiging van het steunpakket wordt medegedeeld schrijft het kabinet dat het het een reëel scenario acht dat in het vierde kwartaal er in Nederland geen restricties en contactbeperkende maatregelen meer gelden. Tegen deze achtergrond zal het kabinet in beginsel de steun vanaf het vierde kwartaal van dit jaar beëindigen. “Hoewel bedrijven voorlopig nog te maken hebben met de basismaatregelen, is het een reëel scenario dat ze in het derde kwartaal van dit jaar weer zelfstandig omzet maken.”

Het kabinet laat wel weten dat het de vinger aan de pols houdt, gezien de onzekere ontwikkelingen. “We zien de opkomst van de deltavariant in Nederland, die volgens het RIVM besmettelijker is dan eerdere varianten. Mede daardoor is niet zeker hoe het virus zich na de zomer ontwikkelt, en is het mogelijk dat nieuwe maatregelen nodig zijn. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen. Er zullen dan bepaalde sectoren blijven bestaan die ook in het vierde kwartaal niet als vanouds kunnen ondernemen. Als er nieuwe steun nodig is, zal deze – meer dan de huidige generieke regelingen – vooral gericht moeten zijn op het ondersteunen van de dynamiek en het aanpassingsvermogen van de economie. Hierdoor kan de economie zich verder aanpassen aan een situatie met (nieuwe) beperkingen, terwijl de normale economische dynamiek blijft plaatsvinden. Op de langere termijn is dit beter voor de economische groei en ontwikkeling en stimuleert het innovatie en ondernemerschap.”

“Mede door de gunstige epidemiologische ontwikkelingen is de verwachting dat de Nederlandse economie snel herstelt en terug is op het niveau van voor de coronacrisis. De raming van het Centraal Planbureau (CPB) voorziet een voorspoedig aantrekkende Nederlandse economie. De tijdens de coronarecessie sterk toegenomen besparingen maken een sterke consumptiegroei mogelijk, en ook de aantrekkende internationale economie zorgt voor extra economische groei. In de juniraming van het CPB groeit de economie met 3,2% in 2021 en met 3,3% in 2022. Het CPB verwacht dat de werkloosheid afneemt in 2021.”

Door het loslaten van contactbeperkende maatregelen is voor ondernemers steeds meer mogelijk. Het steun- en herstelpakket ademt mee met deze ontwikkelingen in de economie, maar door de nieuwe omstandigheden is het omzetverlies van veel bedrijven nog maar beperkt (direct) veroorzaakt door corona. Ook in een normaal jaar zijn er immers veel bedrijven met een (al dan niet tijdelijk) omzetverlies. Wanneer de overheid dergelijk omzetverlies compenseert neemt het risico toe dat niet-levensvatbare bedrijven overeind worden gehouden. Daarnaast loont het door het steunpakket in sommige gevallen minder om omzet te draaien. Het kabinet heeft daarbij ook in het achterhoofd dat dit geld niet meer aan andere doelen besteed kan worden.

Aan de andere kant is het kabinet zich bewust van de onzekerheid waarmee de epidemiologische en economische ontwikkelingen omgeven zijn. “Nog niet alle problemen zijn voorbij. De verwachting is dat delen van de wereld, ook de komende maanden, geteisterd zullen blijven door het virus. Het kabinet beseft ook dat de afgelopen anderhalf jaar ontzettend zwaar zijn geweest, voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven. De anderhalve-meter-norm betekent dat nog niet alle sectoren op volledige capaciteit kunnen draaien. Alles overwegende heeft het kabinet daarom besloten om het pakket in stand te houden, met één aanpassing voor de NOW. De TVL blijft in het derde kwartaal ongewijzigd.


Deel dit artikel
Vorige bericht

Geel reisadvies voor Denemarken, Letland, Zweden, Brussel en Athene

Volgende bericht

Tamara de Groot (Live to Travel) verlaat reisbranche

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.