CoronavirusNieuws

Besluit SGR: ook garantie op geboekte reizen na 16 maart

Het bestuur van SGR heeft op 4 augustus 2020 het besluit genomen om ook SGR-garantie te bieden op reizen die na 16 maart 2020 zijn geboekt en als gevolg van Covid-19 moeten worden geannuleerd. De garantie op vouchers wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

SGR geeft met dit besluit duidelijkheid aan reizigers en aan de reiswereld. Alle vouchers die in 2020 door SGR aangesloten reisondernemingen zijn of nog worden uitgegeven als gevolg van de coronacrisis vallen nu onder de garantie van SGR.

Het gehele besluit is hieronder te lezen.

In aanmerking nemende dat:

  1. Het bestuur van SGR met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 14 maart 2020 besloten heeft dat met ingang van 16 maart 2020 door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers tijdelijk onder de dekking van de garantieregeling van SGR worden gebracht in de zin van artikel 3 van die garantieregeling welk besluit op 28 mei 2020 is verlengd tot 1 september 2020;
  2. Dit besluit zag op (toeristische) reizen die al op 16 maart 2020 geboekt waren doch geannuleerd moesten worden omdat de reizen ten gevolge van het om zich heen grijpende Covid-19 virus niet meer uitgevoerd konden worden;
  3. Op dat moment niet te voorzien was wanneer weer reizen geboekt konden worden en uitgevoerd konden worden;
  4. De situatie zich voor zou doen dat nadien landen weer open zouden gaan voor toeristische reizen (code geel) en dat er naar deze landen nieuwe reizen zijn geboekt maar dat tussen het moment van boeken van deze reizen en moment van vertrek de code wordt aangepast naar oranje zodat ook deze reizen ten gevolge van Covid-19 geannuleerd moesten worden;
  5. De Staat der Nederlanden aan SGR een leningsfaciliteit ter beschikking stelt die SGR in staat stelt om bij financieel onvermogen van reisondernemingen consumenten schadeloos te stellen door aan hen de waarde van de vouchers te vergoeden overeenkomstig de SGR-Garantieregeling en SGR-Statuten;
  6. Het bestuur van SGR vastgesteld heeft dat er zowel bij consumenten als bij reisondernemingen onduidelijkheid bestaat over de SGR Garantie op vouchers;
  7. Het bestuur daarom de termijn van garantie op vouchers wenst te verlengen voor alle in 2020 uitgegeven vouchers met betrekking tot reizen die ten gevolge van het Covid-19 virus moesten of moeten worden geannuleerd tot en met 31 december 2020 zodat alle betrokkenen duidelijkheid wordt verschaft;
  8. Door het nemen van dit besluit alle in 2020 vouchers uitgegeven vanwege het Covid-19 virus onder SGR-garantie komen te vallen;
  9. Dit besluit dus geldt voor de (reis)overeenkomsten die (a) onder de reguliere garantie van SGR vielen bij het sluiten van de overeenkomst en; (b) door de organisator zijn of worden geannuleerd (beëindigd) op grond van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden veroorzaakt door het Covid-19 virus:
  10. Het moment van boeken van de reis niet langer bepalend is voor het wel of niet mogen verstrekken van een voucher met SGR Garantie.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.

Author

Vorige bericht

Duitsland: reiswaarschuwing voor Turkije gedeeltelijk opgeheven

Volgende bericht

Oostdam: "Uitbreiding SGR-garantie biedt vertrouwen"

Auteur

Dylan Cinjee

Dylan Cinjee

Dylan is begonnen als stagiair bij TravelPro. Na zijn stage kreeg Dylan de kans om te blijven bij TravelPro als lid van de redactie. Tijdens deze periode heeft Dylan zijn Bachelor in Tourism Management gehaald.