CoronavirusNieuws

Duizelingwekkende cijfers D-rt faillissement openbaar: 22.000 vouchers t.w.v. € 43 miljoen uitgegeven

Deel dit artikel

22.000 onder SGR-garantie uitgegeven vouchers ter waarde van circa € 43 miljoen en daar bovenop het schuldbedrag van € 1.926.609 aan 329 schuldeisers. Een bedrag dat overigens nog kan oplopen. Het door de curatoren (Willemse en Tekstra) van D-rt eerste gepubliceerde verslag met daarin de duizelingwekkende cijfers zal bij veel reisprofessionals de oren doen klapperen. De curatoren laten weten dat ze een uitgebreid onderzoek gaan doen naar de kort vóór het faillissement doorgevoerde herstructurering en geldstromen. Het is nog onduidelijk van wie de merknaam d-reizen ondertussen is.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de faillissementen zullen worden afgewikkeld. Er zal waarschijnlijk geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden, met name vanwege de zeer hoge vordering van de fiscus die vanaf maart 2020 uitstel van betaling op lopende belastingen heeft verleend. Volgens het faillissementsverslag zijn er 322 concurrente crediteuren (259 D-RT Retail, 12 D-RT Groep en 51 D-RT Shared Services). Door curatoren zijn de bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen via Claims Agent. In een volgend verslag kan opgave w orden verstrekt.

22.000 vouchers onder SGR garantie
Volgens de curatoren heeft D-rt circa 22.000 onder SGR-garantie vouchers uitgegeven ter waarde van circa € 43 miljoen. Het bedrijf vroeg € 19 miljoen uit het Voucherfonds, maar kwam voor € 10 miljoen uit het Voucherfonds in aanmerking. Door curatoren zou intensief overleg plaatsvinden met SGR omtrent de afwikkeling van deze vouchers. Voor zover consumenten om welke reden dan ook geen gebruik van deze vouchers kunnen maken, worden brieven/e-mails zo veel mogelijk beantwoord, vinden doorverwijzingen plaats en in een aantal gevallen vindt plaatsing op de lijst van concurrente crediteuren plaats.

Paulianeus handelen?
Curatoren zullen een uitgebreid onderzoek verrichten en laten verrichten naar de kort vóór het faillissement doorgevoerde herstructurering en naar alle geldstromen die bij D-RT hebben plaatsgevonden, met name vanaf maart 2020 toen er vouchers zijn uitgegeven aan de klanten. Er zal in kaart worden gebracht wat er met alle gelden is gebeurd (voucher gelden, terugbetalingen, luchtvaartmaatschappijen NOW -subsidies, etc.). Daarvan zal in de verdere afwikkeling van het faillissement verslag worden gedaan.

Schuldeiserscommissie
Bij beschikking van 22 april 2021 heeft de rechtbank een voorlopige schuldeiserscommissie aangesteld. Dit is gedaan op verzoek van SGR en een aantal touroperators, op welk verzoek overigens door curatoren geen bezwaar is gemaakt. De commissie zal bestaan uit drie leden te vormen uit vertegenwoordigers van ANVR; Belastingdienst en vakbonden. Op moment van indiening van het verslag was nog niet bekend wie in de commissie zitting zullen nemen.

Slechte cijfers
Ook wordt uit het verslag duidelijk dat het al langer, op z’n zachts gezegd niet echt lekker liep bij D-rt. Voor 2018 werd een verlies genoteerd van -€ 2.106.000,
voor 2019 een verlies van -€ 2.162.000 en voor  2020 een verlies van -€ 29.210.000. De omzet ging dan ook van ruim € 568 miljoen in 2018 en ruim € 537 in 2019 naar € 25 mijoen in 2020. Het totaalsaldo van alle rekeningen bedroeg per faillissementsdatum € 3.063.208,27 waarvan een bedrag van € 2.590.587,54 was geblokkeerd voor uitgegeven bankgaranties, zodat een vrij boedelsaldo resteerde van € 472.620 en 73 cent.

Afscheid collega’s
In amper een jaar tijd werd er ook in rap tempo afscheid genomen van collega’s. Volgens het verslag werkten er een jaar vóór het faillissement nog 1.400 mensen bij de D-rt Groep, maar ten tijde van het faillissement was dit aantal gedaald naar 1.077. Daarvan werkten er op dat moment 67 op het hoofdkantoor en 1.010 in de winkels.

Stille bewindvoering
In het faillissementsverslag gaat het ook over de, in de reisbranche, veel besproken stille bewindvoering door de curatoren in de periode 5 november 2020 tot en met 3 december 2020 bij D-RT (D-Reizen). ‘Dit was in een situatie waarin werd geprobeerd – bij wege van een (pre) W HOA-akkoord – een regeling te treffen met de financiers van D-RT, met name de Stichting Uniconsult en het Duitse moederbedrijf D-Raiffeisen Touristik Group GmbH. Toen dat niet bleek te lukken zijn de w erkzaamheden/bemoeienissen van de stille bewindvoerders (thans curatoren) per 3 december 2020 geëindigd. Het is van belang hier voorts te berichten dat curatoren vanaf 3 december 2020, anders dan in sommige persberichten wordt gesuggereerd, geen enkel contact meer hebben gehad met D-RT en de daarbij betrokkenen, tot 6 april 2021 (het moment waarop curatoren door de rechtbank zijn benoemd) en dus niet op de hoogte zijn geweest van de handelingen en transacties die hebben plaatsgevonden in het kader van de buy out en alles w at daarmee samenhangt en met name de herstructurering zoals die in maart 2021 heeft plaatsgevonden waardoor een verschuiving in de vermogenspositie van D-RT heeft plaatsgevonden en Demed BV, waarin alle IE-rechten zijn ondergebracht, uit de groep is geplaatst.’

Oorzaak faillissement
Ondanks de uitleg van de ex-directie van D-rt over het faillissement, hebben de curatoren aangegeven nader onderzoek te gaan doen naar de oorzaken van het
faillissement en de herstructurering. De ex-directie heeft, zoals bekend, ook aan de curatoren laten weten dat het faillissement het rechtstreeks gevolg is van de corona pandemie waardoor van de in 2020 te verwachten reisomzet van € 500 miljoen maar € 20 miljoen reis-omzet is gegenereerd. De commissie-omzet bedroeg daardoor niet de te verwachten € 61 miljoen, maar slechts € 5 miljoen. ‘Door het uitblijven van reismogelijkheden werd de schuldenlast niet meer te overzien. Toen in maart 2021 ook nog bleek dat D-RT niet in aanmerking kwam voor de aangevraagde financiering uit het zogenoemde voucherfonds maar slechts voor een deel (10 miljoen) in plaats van de aangevraagde 19 miljoen, moest het
faillissement worden aangevraagd.’


Deel dit artikel

1 Comment

 1. Karin Franse
  4 mei 2021 at 16:30

  Op persoonlijke titel kom ik maar tot 1 conclusie.
  Er is iemand vreselijk aan het graaien geweest.
  En hoe is het in vredesnaam mogelijk dat leveranciers zolang achter over hebben gehangen.

  Karin Franse

Vorige bericht

Easyjet maakt flex-garantie flexibeler

Volgende bericht

Tweede editie Around Aruba the series komt eraan

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.