Er komen acties op Schiphol als de luchthaven de voorwaarden voor de nieuwe beveiligingscontracten niet aanpast. Dat staat in een ultimatum van de vakbond aan Schiphol.

De vakbond vindt dat er in de aanbesteding van de nieuwe contracten eisen moeten worden gesteld aan de arbeidsvoorwaarden. “Die moeten in lijn zijn met de cao Particulieren Beveiliging, die nu ook van kracht is op Schiphol”, aldus FNV-campagneleider Joost van Doesburg.

Tot nu toe weigert Schiphol deze eisen te stellen. FNV vreest daarom dat de luchthaven alleen maar kijkt naar wie de goedkoopste aanbieder is en dat de werknemers er daardoor in de toekomst op achteruit gaan. Van Doesburg: “Beveiliging is mensenwerk. Je wilt daarom goede, ervaren, gekwalificeerde mensen hebben en behouden. Dat lukt alleen met goede arbeidsvoorwaarden. Schiphol zou voor kwaliteit moeten gaan in plaats van winst.”

Het ultimatum verloopt op 30 augustus om 12.00 uur. FNV sluit acties na die datum niet uit als Schiphol niet over de brug komt. Van Doesburg: “Beveiligers zijn het zat. Ze willen niet dat hun arbeidsvoorwaarden opnieuw onder druk komen te staan. Als Schiphol blijft vasthouden aan de race naar beneden, zullen er werkonderbrekingen volgen.”