Hardorff directeur Academy for Leisure (NHTV)Arend Hardorff is per 1 januari 2013 benoemd tot directeur van de Academy for Leisure van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Hardorff was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum en heeft een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van het onderwijs voor de leisure sector. Vanuit de achtergrond Vrijetijdswetenschappen startte Hardorff zijn carrière aan NHTV tien jaar geleden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de specialisatie Creative Industries van de hbo-bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement. Ook was hij betrokken bij de start van COLIN, een netwerkorganisatie voor creatieve bedrijvigheid. De afgelopen jaren was hij opleidingsmanager van de Academy for Leisure. Hardorff heeft nauwe relaties met het werkveld en de creatieve industrie en is buiten zijn werk voor NHTV actief in de politiek van Breda.
Met de benoeming van Arend Hardorff verwacht het College van Bestuur van NHTV de continuïteit en stabiliteit van de Academy for Leisure te waarborgen. Een belangrijk speerpunt van de academie blijft de optimalisatie van de studenttevredenheid. De hbo-bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement wordt als beste beoordeeld in de Keuzegids HBO Voltijd 2013 en wil deze positie de aankomende jaren handhaven en de afstand tot de nummer twee vergroten. Onderzoek voor en in samenwerking met het werkveld zal bijdragen aan het verstevigen van de relatie tussen de praktijk en het hoger onderwijs en daarmee met de vernieuwing en de optimalisering van het onderwijs.

Foto: twitter.com/ArendHardorff