Voor de kerstvakantie gaf SGR-directeur Erik Jan Reuver in de TAT’s Travel Podcast tekst en uitleg over de Voucherbank, waarbij duidelijk werd dat deze nu door het leven gaat als Voucherfonds. TravelPro vroeg Reuver hoe het gaat met de ontwikkelingen. “SGR is gigantisch aan het gas geven en hopelijk lukt het om het allemaal op tijd gereed te hebben.”

In het gesprek voor de vakantie liet je weten dat jullie bezig zijn met het ministerie van Economische Zaken om de structuur van het Voucherfonds te bepalen. Is dit inmiddels definiet?
“SGR ontving een toezegging voor €400 miljoen aan financiering ten behoeve van het voucherfonds. De structuur onder paraplu van SGR zijn we nu aan het opzetten.”

Je gaf aan dat je nog niet wist of het fonds rechtstreeks onder de paraplu van SGR gaat vallen of dat het in een aparte stichting moet worden vormgegeven waar SGR dan ook de regie gaat voeren. Is dit inmiddels duidelijk?
“Ja, wij ontvingen een brief van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat het onder de paraplu van SGR kan. Er komt dus geen aparte stichting voor het voucherfonds.”

De criteria wanneer je wel/niet in aanmerking komt voor een lening moesten nog verder worden uitgewerkt. Hoever zijn jullie hiermee?
“Daarover is nog steeds overleg tussen SGR en ANVR met EZK.”

Is de handtekening gezet onder de overeenkomst?
“Nee, de concept leningsovereenkomst ad € 400 miljoen moet eerst goedgekeurd worden door de EU. Daarnaast zijn we nog aan het onderhandelen over bepaalde voorwaarden.”

Er zou nog worden gesteggeld over de voorwaarden. Welke voorwaarden precies?
“Het gaat dan om de exacte rentevergoeding, terugbetalingstermijnen, garanties, aanvullende zekerheden, voorwaarden waaraan een aanvrager moet voldoen, etc.”

Wat wordt de exacte regeling met betrekking tot reizen die in 2020 zijn geboekt en in 2021 plaatsvinden? Welke krijgen wel en welke kunnen geen voucher meer krijgen?
“Er mogen alleen vouchers met SGR garantie worden uitgegeven tot eind maart 2021 mits de reis maar voor of in 2020 was geboekt. Reizen geboekt in 2020, maar die na 31 maart 2021 nog worden geannuleerd kunnen niet meer van een voucher met SGR garantie worden voorzien. Reizen die pas in 2021 geboekt zijn kunnen ook niet van een voucher met SGR garantie worden voorzien. Voor deze reizen geldt weer de normale wettelijke termijnen. Dit is een voorwaarde van de overheid en zo besproken met SGR en de ANVR. Hopelijk met de komst van een vaccin is het ook niet meer nodig om reizen na 31 maart 2021 te annuleren en hoeft er ook geen voucher meer na 31 maart 2021 te worden uitgegeven. Alleen vouchers die in 2020 zijn uitgegeven komen in aanmerking voor de financiering van het voucherfonds. Dus hier geldt de datum van 31 maart 2021 niet!”

Zijn reisondernemingen al uitgenodigd voor een soort van voorinschrijving? Zo niet, heb je al een idee wanneer dit gaat gebeuren?
“Nog niet, naar verwachting zullen wij begin volgende week een brief sturen met de hoofdlijnen en de mogelijkheid van voorinschrijving.”

Heb je er zicht op of het gaat lukken om alles voor maart up en running te hebben?
“SGR is gigantisch aan het gas geven en hopelijk lukt het om het allemaal op tijd gereed te hebben. Binnenkort zal ik meer informatie delen wat we aan het doen zijn met het voucherfonds. Dat is nu nog net iets te vroeg.”