In januari en februari zijn er in verschillende provincies informatiemarkten over de zienswijzenprocedure rond Lelystad Airport. Bezoekers kunnen bij stands informatie krijgen over de manier waarop zij tot en met 21 februari een zienswijze kunnen indienen. Ook is er informatie over het gewijzigde luchthavenbesluit waarop de zienswijzeprocedure betrekking heeft.

Locaties:
· Noord-Holland: Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, 28 januari
· Drenthe: De Tamboer in Hoogeveen, 30 januari
· Flevoland: Agora Theater in Lelystad, 5 februari
· Overijssel: Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, 11 februari
· Gelderland: Theater Orpheus in Apeldoorn, 14 februari

Aanmelden
Belangstellenden kunnen tussen 18.00 tot 21.30 uur op de markt terecht. Er is per locatie tijdens de inloopavond ruimte voor maximaal 300 bezoekers. Wilt u een markt bezoeken? Gebruik dan het aanmeldformulier voor de informatiemarkten van de website Participatie.nl. Op deze site kunt u tot en met 21 februari ook zelf een zienswijze indienen. Alle informatie van de markten is ook te vinden op de website Luchtvaartindetoekomst.nl.

Aangepaste verkeersverdelingsregel in consultatie
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is de marktconsultatie gestart voor de aangepaste verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol-Lelystad Airport. In de brief Selectiviteitsbeleid Schiphol – Lelystad Airport informeerde ze op 17 januari de Tweede Kamer over de aanpassingen.

De consultatie loopt drie weken. Hierna zal de minister de aangepaste VVR notificeren bij de Europese Commissie.