Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben een voorlopige keus gemaakt voor een Structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen. Die biedt de beste kansen voor een economisch sterker en duurzamer Twente. Een definitief standpunt bepalen de betrokken partijen in de tweede helft van 2009 na inspraak en overleg. Lees verder op pagina 10.
 
Nicky Struijker Boudier van Vliegwiel Twente: ‘Bij grotere besluiten moet eerst een dagelijks bestuur een besluit nemen. Het is nu ter inzage gelegd. Hierop kan men reageren van 3 juli tot 11 september. Commissie van Milieu kijkt er nog naar en dan gaat het naar de regering. In die periode houden we nog informatieavonden. Het zou een burgerluchthaven worden, maar dat hangt af van de exploitant. Die gaat zeggen wat hij er mee wil. De structuurvisie neemt al dit soort plannen aan. Er is natuurlijk al wel gekeken waar plannen voor zijn. In november/december moet er een definitief’.
 
De gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente en omgeving, midden in de regio en dicht bij de infrastructuur van A1 en spoor, biedt grote kansen voor economie, welzijn en natuur. De Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. (VTM) – waarin Rijk, provincie en gemeente samenwerken – heeft tal van mogelijkheden voor het gebied verkend. Dat is gebeurd in een sterk interactief proces met veel betrokkenen. Dit heeft geleid tot twee goede alternatieven die zijn uitgewerkt en doorgerekend: