Michelle de Wit (Travelcenter De Wit) is voorgedragen als lid van het ANVR-bestuur.

Over haar voordracht, gedaan door het bestuur, kan gestemd worden tijdens de 79-ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR, die wordt gehouden op donderdag 7 januari van 16.00-17.30 uur. Deze ledenvergadering wordt digitaal gehouden.

Conform art. 6 lid 4 van de ANVR Statuten kan ieder lid tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk (een) tegenkandida(a)ten voorstellen. Dat is dus tot donderdag 31 december 2020 om 16.15 uur. Tegenkandidaten kunnen alleen schriftelijk worden aangemeld via de secretaris van het ANVR-bestuur via fradstake@anvr.nl. Wie wil deelnemen aan de Algemene Leden Vergadering kan zich aanmelden via de agendamodule.