Nieuws

Oud-eigenaren d-reizen moeten meewerken aan doorstart; dwangsom van 50.000 euro per dag

Deel dit artikel

Selten bv, de vennootschap van de oud-eigenaren van d-reizen, Jan Henne De Dijn en Marije Haeck, moet meewerken aan de doorstart van d-reizen door Prijsvrij.

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Selten moet haar pandrecht op de Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten), waaronder de merknaam van d-reizen, vrijgeven zodat de curatoren die IE-rechten kunnen overdragen aan Prijsvrij.
Als Selten hier niet aan meewerkt, moet zij een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen.

De zaak werd aangespannen door de curatoren in het faillissement van D-rt Groep/d-reizen. Zij zijn een doorstart overeengekomen met Prijsvrij. Onderdeel van die doorstart is de overdracht van de IE-rechten van d-reizen aan Prijsvrij voor een bedrag van 500.000 euro.
Voorwaarde voor het doorgaan van de doorstart is dat deze IE-rechten vrij van pandrechten en overige bezwaringen zouden overgaan naar Prijsvrij.

Selten stelde een pandrecht te hebben op de IE-rechten en weigerde mee te werken aan het overdragen aan Prijsvrij. De voormalig eigenaren wilden twee miljoen euro hiervoor hebben.

De curatoren stelden dat Selten met haar opstelling misbruik van haar pandrecht maakt en vorderden dan ook (onder meer) medewerking van Selten aan de overdracht van de IE-rechten vrij van pandrecht. Dat kort geding diende afgelopen dinsdag.

Volgens de voorzieningenrechter komt het in de zaak aan op de afweging van het verhaalsbelang van Selten tegen de belangen van de stakeholders in het faillissement van d-Reizen bij het realiseren van de doorstart. Die afweging valt uit in het voordeel van de stakeholders.

Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat de curatoren de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog onderzoeken en 500.000 euro apart houden (via escrow, red.) om aan Selten uit te keren wanneer dat onderzoek leidt tot de conclusie dat haar pandrechten geldig zijn.

Selten heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat die rechten meer waard zijn. De doorstart leidt tot voortzetting van de onderneming en behoud van 140 winkels en ongeveer 650 arbeidsplaatsen. De doorstart is goedgekeurd door de rechter-commissaris en ook de ondernemingsraad staat er positief in.

Author


Deel dit artikel
Vorige bericht

BREAKING: Curatoren d-reizen winnen kort geding over merkrechten

Volgende bericht

Nordic start samenwerking met Allianz Partners

Auteur

Theo de Reus

Theo de Reus