Vooruitlopend op de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst, waarin in veel gevallen de reisagent wordt aangewezen als de organisator van de reis, hebben alle Sambasso-leveranciers, tijdens de eerste leveranciersdag – die op 1 november werd gehouden -, toegezegd de verantwoordelijkheid voor hun eigen producten en dienstverlening te blijven nemen, ongeacht of de Sambasso-reisspecialist volgens de wet nu reisagent of organisator is.

“Deze unanieme toezegging maakt duidelijk dat de Sambasso-leveranciers staan voor hun producten en dienstverlening naar de klanten”, zegt Bert Wildeman (Algemeen Directeur Sambasso). “De rol van organisator kennen de leveranciers maar al te goed en daar mag geen wet of richtlijn verandering in brengen.” In de leveranciersovereenkomsten wordt deze toezegging toegevoegd.

“Het is toch wel uniek dat we als Sambasso, ver voor het in de praktijk moeten brengen van de nieuwe wet op 1 juli 2018, nu al dit positieve standpunt kunnen melden. Reisagenten kunnen er niet omheen dat het Sambasso menens is om hen verder te helpen”, aldus Wildeman.