Op Schiphol wordt van zondagavond 25 maart tot en met zondag 15 april onderhoud verricht aan de Polderbaan. In deze periode wordt de Polderbaan buiten gebruik gesteld. In drie weken worden verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode van drie weken. “We hebben gekozen om zogeheten levensduur verlengend onderhoud uit te voeren om een periode van drie jaar te overbruggen zodat we in 2021 groot onderhoud kunnen plegen aan de gehele Polderbaan”, aldus Schiphol

Vliegverkeer naar andere banen
De afspraak is dat de Polderbaan en de Kaagbaan primair ingezet worden vanwege het beperken van geluidshinder. Door buitengebruikstelling van de Polderbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van deze baan in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan. Dit leidt tot meer hinder in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen.