Schiphol presenteert haar belangrijkste duurzame initiatieven op een drie dimensionale kaart op www.schiphol.nl/cr . Op deze kaart is in een oogopslag te zien welke duurzame initiatieven er op de luchthaven zijn en op welke locatie ze plaatsvinden.

De duurzame activiteiten op de kaart zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: energie, luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit, water, afval en duurzaam bouwen. Daar kan worden gekeken welke innovaties en proeven Schiphol onderneemt binnen deze categorieën.

Klimaatneutraal
Zo is onder de categorie’energie’ informatie te vinden over de toepassing van koude en warmte opslag in de terminal en op het hoofdkantoor van Schiphol Group. De categorie ‘duurzaam bouwen’ laat de verschillende duurzame toepassingen zien die op Schiphol voor nieuwbouw en bij renovatie van bestaande gebouwen worden gebruikt. Schiphol heeft zich ten doel gesteld om in 2012 voor wat betreft haar eigen activiteiten kli- maatneutraal te zijn en in 2020 voor minimaal 20% in haar eigen energiebehoefte te voor- zien door duurzame energieopwekking. Naast de duurzame initiatieven worden op de kaart ook initiatieven getoond die worden genomen in luchtvaartsectorverband en welke activiteiten Schiphol ontplooit om een aan- trekkelijke werkgever te zijn.