sgr 
De reden voor het vertrek is een verschil van inzicht tussen Debets en het bestuur over de invulling van de functie. De taken van Debets worden tijdelijk waargenomen door de heer P. Silbermann.