Ton Brinkman werd tijdens de Algemene Ledenvergadering opnieuw verkozen tot voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).  Tijdens de ALV stond de vereniging ook stil bij haar tiende jubileum dat vanwege de huidige corona-maatregelen gevierd wordt op 19 november van dit jaar.

Op de goed bezochte online vergadering is met grote meerderheid Ton Brinkman als voorzitter herkozen voor de derde termijn van twee jaar. Op dit moment is Brinkman inmiddels al weer vier jaar voorzitter van VvKR. “Ik wil me blijven inspannen om zoveel mogelijk leden door deze moeilijke periode heen te helpen”, zegt Brinkman.

Tevens is Ebo Visser van Offbeat Islands als nieuwe penningmeester benoemd als opvolger van Iduna ter Schegget. Ruud Fokker van PAC vakanties is daarnaast als algemeen bestuurslid toegetreden, vanwege het vele werk dat er door het bestuur van VvKR ten behoeve van haar leden wordt verricht. VvKR is erg blij met de toetreding van deze leden tot het bestuur. Het bestuur zal zich de komende periode niet alleen willen bezighouden met de steun voor haar leden in deze coronacrisis, maar wil zich als belangenvereniging ook richten op het reizen post-corona met het versterken van haar DNA van kleinschalig toerisme.

Bij de vergadering is ook aandacht besteed aan de publicatie van VvKR-lid Dorien Dijkstra vandaag in het Nederlands Juristenblad. Waarin zij pleit voor een nadeelcompensatie voor de inkoopkosten voor kleinschalige reisspecialisten. Speciale gast aan het begin van de vergadering was Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Hij stak de leden van VvKR een hart onder de riem en vertelde hoe ingewikkeld de lobby in Den Haag is. Hoewel het ook in zijn ogen niet uit te leggen valt waarom problematiek van de reisbranche in Den Haag wordt genegeerd, gaf hij aan zijn uiterste best blijven doen.