Samen met UNICEF Nederland zet de TUI Care Foundation zich in om bij te dragen aan de doelstelling om gelijke toegang tot vaccins voor iedereen te realiseren. Door ondersteuning van de vaccinatiecampagne in Kaapverdië proberen zij samen de verdere verspreiding van COVID-19 te helpen voorkomen.

Dit gezamenlijke initiatief ondersteunt de huidige vaccinatieplanning en gaat gepaard met een landelijke communicatiecampagne, gericht op het informeren van de lokale bevolking over de risico’s van het virus en het belang van vaccinatie. De brede aanpak zal bijdragen aan de dagelijkse gegevensregistratie van COVID-19-vaccinatie op nationaal en lokaal niveau. En dankzij de aankoop van koelapparatuur zal ook de infrastructuur voor de koelketen en de opslagcapaciteit van de vaccins verbeterd worden.

De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd een enorme impact. Maar de gevolgen zijn geografisch noch sociaaleconomisch gelijkmatig verdeeld. Kleine eilandstaten in ontwikkeling (Small Island Developing States – SIDS) zoals Kaapverdië zijn bijzonder kwetsbaar gebleken. Sinds het uitbreken van de pandemie staat deze populaire toeristische bestemming voor ongekende uitdagingen. Door reisbeperkingen en de terugval van het toerisme hebben veel burgers hun inkomsten zien wegvallen, terwijl ze tegelijkertijd voor de moeilijke taak staan het virus te bestrijden. Dankzij gezamenlijke initiatieven, bilaterale samenwerking en internationale partnerschappen, onder meer met de TUI Care Foundation, heeft de overheid haar vaccinatiedoelstelling in 2021 verhoogd van 70% naar 85% van de in aanmerking komende bevolking.

Ondanks nationale inspanningen om de vaccinatiedoelstelling van 85% te halen, blijft de distributie van de vaccins, de monitoring van vaccinatiegegevens en het waarborgen van optimale opslagomstandigheden van het vaccin een uitdaging. In juli 2021 was in de meest afgelegen gemeentes op Santiago, het dichtstbevolkte eiland van het land, slechts 11% van de burgers volledig gevaccineerd. Om de vaccinatiegraad te helpen verhogen ten opzichte van de huidige 65,8%, zal het initiatief van UNICEF en de TUI Care foundation dan ook ondersteuning bieden op deze gebieden. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met de belangrijkste partners in Kaapverdië, waaronder het ministerie van Volksgezondheid.

Thomas Ellerbeck, voorzitter van het bestuur van de TUI Care Foundation: “Het ondersteunen van de lokale bevolking op vakantiebestemmingen vormt de kern van het werk van de TUI Care Foundation. Samenlevingen waarin toerisme een belangrijke rol speelt, zijn over de hele wereld enorm getroffen door de pandemie, dit geldt met name voor de meest kwetsbare mensen. Vaccinatie is de sleutel tot het beëindigen van de COVID-19-crisis. Daarom is het essentieel iedereen de kans te geven zich te laten vaccineren. We zijn blij dat we kunnen bijdragen aan de vaccinatiecampagne op Kaapverdië en daarmee Kaapverdianen een betere kans kunnen geven om zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen tegen het virus.”

De TUI Care Foundation zet zich sinds 2018 in voor de ondersteuning van UNICEF-programma’s, via noodhulpinitiatieven en educatieve programma’s voor kansarme kinderen.