In de rechtbank van Zutphen heeft Vemde Travel de tegen TUI Nederland aangespannen rechtszaak verloren. Hierdoor mag Vemde Travel geen TUI-reizen meer verkopen via vakantiekaart.nl, Tjingo.nl en door TUI niet goedgekeurde verkooppunten van Vemde Travel. Beide partijen ‘bekvechten’ sinds eind 2009 over het gebruik van TUI-content (digitale bestanden van TUI met actuele product-, prijs- en beschikbaarheidsinformatie) en het gebruik hiervan door Vemde Travel op de websites vakantiekaart.nl en tjingo.nl.

De voorzieningenrechter heeft met het besluit TUI Nederland in het gelijkt gesteld, waardoor Vemde Travel in strijd heeft gehandeld met de agentuurovereenkomst door de TUI-reizen en content op de website van Vakantiekaart en Tjingo aan te bieden. Simone van den Berk (TUI): ‘Deze rechtszaak gaat alleen om correct gebruik van onze content volgens de agentuurovereenkomst. Wij hebben een agentuurovereenkomst met Vemde Travel en daarin staat bepaald dat Vemde Travel onze content uitsluitend mag gebruiken ten behoeve van de met TUI overeengekomen verkooppunten. Vemde Travel kan niet zelfstandig beslissen om onze content ook beschikbaar te stellen via niet met ons overeengekomen andere kanalen, in dit geval Tjingo (voorheen Vakantiekaart). Tjingo is niet een door ons goedgekeurd verkooppunt en Vemde Travel is zonder toestemming van ons niet gerechtigd om onze content te gebruiken voor het boeken van reizen via de Tjingo-website. Hierover zijn we de door de rechter in het gelijk gesteld’.

Korting
Vemde Travel heeft bij de rechtbank aangegeven dat de enige reden waarom zij van de TUI-content is afgesloten, gelegen is in de kortingen die zij geeft. Volgens Vemde Travel wil TUI niet dat zij kortingen verstrekt op de reisprijzen en wil TUI de eindprijzen voor consumenten zorgvuldig gelijk houden op een “level playing field”. Vemde Travel stelt dat een dergelijk “level playing field” een verticale prijsbinding is en dat TUI daarmee in strijd handelt met het mededingingsrecht. Verder vond Vemde Travel dat TUI haar door haar handelswijze beperkt in de wijze waarop het kan en mag (weder)verkopen. Van den Berk liet echter weten dat de zaak met Vemde Travel absoluut niet draaide om de kortingsregeling. Ook de rechter gaf aan dat niet gebleken is dat de afsluiting van Vemde Travel tot de TUI-content heeft gelegen aan het prijsbeleid. Volgens de advocaat van Vemde Travel heeft TUI toestemming gegeven voor het gebruik van content. Er zou in november 2005 zelfs overleg zijn geweest tussen TUI en Vakantiekaart, ‘waarna het vanuit TUI stil is gebleven over de werkwijze van Vemde Travel in samenwerking met Vakantiekaart’. Volgens de rechter kon hieruit echter niet worden afgeleid dat TUI toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van de content via de Tjingo-website.

Content
TUI liet op 23 oktober 2009 de toegang van Vemde Travel tot haar content blokkeren. Destijds liet het Vemde Travel het volgende weten: ‘Wij benadrukken dat Vemde Travel niet gerechtigd is tot gebruik van de merken en content van TUI met betrekking tot de exploitatie van www.vakantiekaart.nl, omdat voor dergelijk gebruik geen toestemming is gegeven.’ TUI vroeg Vemde Travel destijds om uiterlijk 1 december 2009 elk gebruik van het merk te stoppen, waaraan geen gehoor werd gegeven. Lees meer in TravelPro 9.