Vakantiebeurs in de Jaarbeurs verschuift in 2021 eenmalig van januari naar 8 tot en met 11 april. Dat gebeurt in nauw overleg met de reissector, vanwege de verwachting dat consumenten ook in 2021 hun vakantie later gaan plannen dan tot nu toe gebruikelijk. De Vakantiebeurs Vakdag, die traditioneel voorafgaat aan het evenement, wordt nu gespreid over twee dagen, 6 en 7 april.

Karin Lodewijks van Vakantiebeurs: “Reizen in coronatijd is heel anders, maar de behoefte om op pad te gaan is onveranderd groot bij mensen. In de sector is er daarnaast een grote behoefte om op een persoonlijke manier in contact te blijven komen met de consument en vakprofessionals. Tegelijkertijd zien we dat mensen dit jaar langer wachten met boeken en we verwachten dat dat ook volgend jaar nog zo zal zijn. Om die redenen hebben we besloten de beurs te verplaatsen, zodat we mensen kunnen blijven inspireren en informeren op het moment dat ze hun vakantiekeuze willen gaan maken, bijvoorbeeld voor de mei-en zomervakantie.”

Focus
De focus van de beurs gaat liggen op hoe mensen in coronatijd veilig en gezond op reis kunnen, met veel aandacht voor persoonlijk reisadvies. Lodewijks: “De beurs zal natuurlijk anders zijn dan voorgaande jaren, maar we verwachten dat we het bezoek daardoor juist veel persoonlijker kunnen maken, met meer ruimte voor een reisadvies op maat. Juist nu de sector onder druk staat, willen we met Vakantiebeurs de reisbranche opnieuw in beweging brengen”.
In de Jaarbeurs is voldoende ruimte om evenementen te organiseren en worden de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zorgvuldig uitgevoerd.

Travel Congres in januari 2021
Hoewel het evenement verschuift naar april, gaat Vakantiebeurs in januari wel het jaarlijkse Travel Congress organiseren. Lodewijks: “We merken dat er in de sector veel behoefte is om bij elkaar te komen en kennis en ervaringen uit te wisselen, met name als het gaat om afgelopen jaar. Als onderdeel van de reissector willen we hier als Vakantiebeurs graag aan bijdragen.” Het Travel Congress vindt dit jaar op 14 januari 2021 plaats in de Jaarbeurs.