Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) vindt dat consumenten een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het aangaan van een reisovereenkomsten. Het maakt daarbij volgens hem geen verschil of deze overeenkomst online of in een winkel wordt gesloten, dat heeft hij Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) laten weten middels een brief, die in handen is van TravelPro.

Van Dam was van mening dat het voor consumenten mogelijk moet zijn om gratis aanpassingen te maken of dat er een langere bedenktijd moet komen bij het boeken van een vakantie. Maar liefst 99 van de ruim 200 stemmers op www.reisburoactueel.nl waren het eens met de stelling ‘Het wijzigen van een reis zou de consument minder moeten kosten’.

Verhagen: ‘‘Ter voorkoming van fouten wordt de consument bij het boeken via een webwinkel verschillende malen gevraagd om zijn gegevens te controleren. Voordat de betaling plaatsvindt, krijgt de consument nogmaals de vraag of alle gegevens kloppen. Gaat het om een vooraf samengestelde reis, dan mag de aanbieder van een dienst bepaalde kosten rekenen voor door de consument gevraagde wijzigingen of annulering met een maximum van de reissom’’.

De Consumentenbond, de ANVR en Thuiswinkel.org hebben terugkerend overleg over de algemene voorwaarden en de rechten van de consument. Er is tussen deze organisaties overeenstemming over het feit dat er geen herroepingsrecht geldt in deze sector. Medio 2012 wordt er een richtlijnvoorstel verwacht van de Europese Commissie die de richtlijn Pakketreizen zal vervangen (Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten). Bij het bepalen van de Nederlandse inzet zal er in overleg met belangenorganisaties bezien worden of er aanleiding is de richtlijn op dit punt te herzien.

‘‘Bepaalde overeenkomsten zijn van het herroepingsrecht van de richtlijn koop op afstand uitgesloten. Het gaat hier onder meer om diensten met betrekking tot logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding die tijdens een bepaalde periode of op een bepaald moment verricht moeten worden. Voor dit soort diensten geldt geen herroepingsrecht omdat er bijna altijd sprake is van een unieke reservering voor de consument, meestal bij een derde partij zoals de vervoerder. Bij een boeking van deze diensten door de consument wordt deze in de meeste gevallen meteen bij de diverse toeleveranciers vastgelegd. Deze toeleveranciers hanteren hun eigen leverings- en annuleringsvoorwaarden richting de aanbieder. De aanbieder van de dienst zal bij annulering daarom zelf vaak aanzienlijke kosten moeten maken bij geboekte vliegtickets of vakanties. Meer in het algemeen zijn prijzen van vakantiediensten sterk tijdgebonden. Als de consument toch kan herroepen, zal dit extra kosten met zich meebrengen omdat de reservering mogelijk komt te vervallen en plekken niet meer voor hetzelfde bedrag kunnen worden verkocht. Ook bij de totstandkoming van de nieuwe richtlijn consumentenrechten is om deze redenen het herroepingsrecht uitgesloten voor de genoemde diensten’’, aldus Verhage.