In een wereld zonder uitstoot van broeikasgassen zijn er voor toerisme nog steeds groeimogelijkheden. Dat is de meest bemoedigende boodschap voor de toeristische sector in het internationale rapport ‘Envisioning Tourism in 2030 and beyond’ van de Travel Foundation, dat het onderzoek ‘baanbrekend’ noemt.

Dat vergt evenwel grote investeringen in duurzaam transport en accommodaties én in maatregelen om de groei van lange vluchten te beperken. Vliegvakanties binnen het eigen continent en tussen continenten zijn dan nog steeds mogelijk, maar het aantal vluchten kan tot 2050 niet meer groeien.

Aan het internationale rapport ‘Envisioning Tourism in 2030 and beyond’ hebben Nederlandse onderzoekers van CELTH, European Tourism Futures Institute, Breda University of Applied Sciences en NBTC een belangrijke bijdrage geleverd.

Een florerende toeristische sector zonder emissie
Kern van het onderzoek is een verkenning van toekomstige scenario’s waarbij het effect van 40 klimaatinterventies op de uitstoot door de toeristische sector is berekend. In het rapport zijn de doelen van de ‘Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism’ vertaald naar een visie op een bloei-ende toeristische sector met nul emissie in 2050.

De Travel Foundation roept alle bij toerisme betrokken bedrijven en organisaties op de ‘Glasgow Declaration for Climate Action’ ondertekenen en implementeren om zo bij te dragen aan de realisatie van het nul-emissie-scenario.

Biljoenen aan investeringen nodig
De onderzoekers hebben een reeks interventies en beleidsmaatregelen gecombineerd en concluderen dat slechts één verreikend Tourism Decarbonisation Scenario (TDS) de doelstellingen van de Glasgow Declaration kan halen. Daarvoor moet de sector wereldwijd biljoenen dollars investeren in het verminderen van CO2-uitstoot. Dat lijkt veel maar kan al bereikt worden door 2% tot 3% van de omzet te in-vesteren in emissieloos weg- en railtransport, elektrische uitstootvrije accommodaties, de productie van e-fuels en de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen.

Toerisme kan groeien maar wel anders
Het feit dat toerisme in het Tourism Decarbonisation Scenario nog steeds kan groeien, in aantallen reizen, overnachtingen en inkomsten, moet een belangrijk argument zijn voor de toerismesector om niet langer te aarzelen klimaatmaatregelen te nemen. Maar groeimogelijkheden betekenen niet dat alles hetzelfde kan blijven. Het grote verschil tussen het Business as Usual Scenario en het Tourism Decarbonisation Scenario is dat in het laatste scenario de groei afkomstig is van andere segmenten dan luchtvaart en langeafstandsreizen. De groei in dat scenario wordt gedreven door alternatieve vervoerswijzen met trein, bus, veerdiensten en (elektrische) auto’s en uit reizen op een korte en middellange afstand. De luchtvaart daarentegen zal een langzamer groeitraject volgen totdat het volledig emis-sievrij kan vliegen. Het Tourism Decarbonisation Scenario vraagt wel om een wereldwijd plan om de groei van het toerisme en de verdeling van bezoekersstromen te optimaliseren.