Abonneren

Vul onderstaand formulier in om je te abonneren op TravelPro.

De tarieven per jaar om je te abonneren zijn:
Jaarabonnement: € 95.-*
Thuisabonnement (abonnement betaald door de zaak, blad verzonden naar thuisadres): € 85.-*
Studentenabonnement: € 75.-*
Proefabonnement (3 maanden): € 20.-*
Collectief abonnement: op aanvraag
Abonnement buiten Nederland: op aanvraag
*Deze bedragen zijn exclusief 6% BTW.

Voorwaarden & opzeggen
Uw abonnement wordt automatisch met dezelfde periode verlengd, tenzij u uiterlijk twee maanden voor het einde van het abonnement schriftelijk (brief of e-mail) opzegt. Bij vragen of mededelingen betreffende uw abonnement of de verzending van het blad, kunt u een e-mail sturen naar info@travelpro.nl of bellen met 024-8200203.