In een gezamenlijke brief aan minister Sigrid Kaag van Financiën hebben BARIN, IATA en A4E nogmaals de zorgen van de branche geuit over de zeer late goedkeuring van de verhoging van de vliegbelasting door het Nederlandse parlement.

Door de late goedkeuring stellen airlines dat zij niet over de wettelijke mogelijkheden beschikken om passagiers met terugwerkende kracht kosten in rekening te brengen voor de verhoging van tickets die al zijn verkocht voordat de wetgevingsprocedures zijn afgerond.

“Wij schrijven u om onze grote bezorgdheid te uiten over uw beslissing om de vliegbelasting in Nederland te verdrievoudigen van € 7,95 naar € 26,43 per 1 januari 2023 voor vertrekkende passagier.”

Tegelijkertijd herhalen de partijen dat zij verwachten dat de opbrengst van de belasting wordt geherinvesteerd in het helpen bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen in de airline sector.

“De sector verwacht dat de belastingopbrengsten volledig worden geïnvesteerd in de sector en bijdragen aan de transitie naar een groenere luchtvaart, bijvoorbeeld door de productie en het gebruik van duurzame alternatieve brandstoffen te stimuleren.”

Op een eerdere brief die de partijen aan de minister verstuurde, 25 april 2022, kregen zij geen reactie van Kaag. Lees hier de volledige brief.