In de vandaag (28/8) gepubliceerde kamerbrief wordt aangegeven dat het kabinet met de reisbranche zoekt naar de mogelijkheden van een voucherbank. ANVR/SGR hebben hiervoor een plan ontwikkeld. Inmiddels wordt naast Economische Zaken het Ministerie van Financiën bij de gesprekken betrokken. Het is de bedoeling eind oktober met een gezamenlijk voorstel te komen. Dat meldt de ANVR vandaag op haar website.

Krediet faciliteit koppelen aan vouchers
In de kamerbrief van de overheid ten aanzien van het 3e steun- en herstel pakket is opgenomen: “Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.”

Eind oktober een gezamenlijk voorstel
In aanvulling en als toelichting hierop is de onderstaande tekst in overleg met het Ministerie van EZK opgesteld:
“SGR en ANVR laten weten dat er politiek groen licht is om de gesprekken met het Ministerie van EZK over de voorstellen voor een kredietfaciliteit gekoppeld aan vouchers voort te zetten en dat ook het Ministerie van Financiën hierbij wordt betrokken. Partijen benadrukken dat de gezamenlijke verdere uitwerking op dit moment geen (goedkeurend) besluit inhoudt over de voorstellen. Dit is tevens in een brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer gemeld. De kern van het plan dat SGR en ANVR hebben ingediend is dat aangesloten bedrijven bij de voucherbank geld lenen om klanten te betalen die hun voucher willen omwisselen voor geld. Met een redelijke looptijd van een (overheids-) lening  kan worden voorkomen dat bedrijven alsnog in liquiditeitsproblemen komen als klanten vouchers inleveren en geld terugvragen. In de komende weken zal in overleg met de ministeries de nadere uitwerking plaatsvinden. Eind oktober wordt een door partijen uitgewerkt voorstel verwacht.”