CoronavirusNieuws

ChristenUnie: opening Lelystad Airport heeft voorlopig geen zin

Deel dit artikel

Dagblad Trouw opent vandaag met een groot artikel dat ingaat op de ideeën van de ChristenUnie over de luchtvaart en de toekomst van Lelystad Airport. De coalitiepartij verwacht dat er deze kabinetsperiode, mede door toedoen van de coronacrisis, geen besluit meer wordt genomen over de opening van de luchthaven. ChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins neemt nog geen standpunt in of zijn partij bij een volgende kabinetsformatie tegen Lelystad Airport zal stemmen. In de luchtvaartvisie die de partij publiceerde en die zaterdag wordt besproken tijdens een online partijbijeenkomst, staat tevens meer over ideeën om de luchtvaart accijns en btw te laten betalen en te laten voldoen aan de vereisten van het klimaatakkoord van Parijs.

Bruins laat tegenover de krant weten dat het geen zin heeft om op dit moment een besluit te nemen over Lelystad Airport, aangezien er nauwelijks wordt gevlogen en er geen vluchten zijn die Lelystad Airport kan overnemen van Schiphol. De VVD is echter van mening dat de luchthaven nog voor het eind van volgend jaar open moet zijn. De opening, die gepland stond in 2018, is ondertussen al vier keer uitgesteld. Dick Benschop (CEO Schiphol) liet eerder al tegenover Trouw weten dat hij verwacht dat het nog zeker vijf jaar gaat duren voordat de luchtvaart weer op hetzelfde niveau zit als voor de coronacrisis.

“Je kunt morele uitspraken doen over mobiliteit. Er is goede en slechte mobiliteit. Er is niets mis mee als je naar je geëmigreerde kinderen in Australië wilt vliegen. Vijf keer per jaar voor 29 euro naar Ibiza, gewoon omdat het kan? Sorry”, aldus Bruins in Trouw. De politieke partij wil dat ticketprijzen omhoog gaan en ervoor zorgen dat de trein tot 700 kilometer de standaard wordt. Daarvoor wil het zich ook internationaal hard gaan maken. Bruins laat tevens weten te hopen dat de coronacrisis en de staatssteun aan KLM het begin vormen van meer eisen aan de luchtvaart. “Ik ga er daarom van uit dat er ook eisen gesteld worden die KLM niet leuk vindt.”

De partij presenteert in haar luchtvaartvisie de volgende tien speerpunten:

1. Groei van de luchtvaart is geen status quo, de overheid dient actief te sturen op de omvang van de luchtvaart. Deze sturing zal gegeven de negatieve externe effecten en de stand van de techniek nu gericht moeten zijn op krimp in plaats van op groei.
2. De CO2-emissie van de luchtvaartsector dient zowel binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs als het Nederlandse Klimaatakkoord te worden gebracht. Het is essentieel dat ook de CO2-uitstoot van het vliegverkeer afneemt.
3. Negatieve externe effecten als overlast en milieuschade moeten in de prijs van vliegtickets tot uiting komen, door het invoeren van een (internationale) belasting op kerosine en door het reguleren van het aanbod van slots per luchthaven.
4. Het mainportbeleid waarin de luchtvaart wordt beschouwd als ‘groeimotor van de economie’ wordt losgelaten.
5. De overheid dient het vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen door bestaande regels strikt te handhaven en de visie en ervaring van betrokken burgers zwaarder mee te laten wegen in de besluitvorming.
6. Burgers die getroffen (dreigen te) worden door nieuwe besluiten op luchtvaartgebied moeten de gelegenheid hebben die besluiten aan te vechten bij de bestuursrechter. Laatstgenoemde moet deze besluiten en de onderliggende stukken (waaronder milieueffectrapportages) volledig kunnen toetsen.
7. Op termijn dient al het vliegverkeer in Nederland te worden geclusterd, waardoor een minder groot aantal mensen een meer voorspelbare overlast ondervindt. Burgers die hierdoor te maken krijgen met substantiële (extra) overlast moeten ruimhartig schadeloos gesteld worden.
8. De Nederlandse overheid moet intensief inzetten op de ontwikkeling van alternatieven voor vliegverkeer – vooral de hogesnelheidstrein – en zorgen dat de aantrekkelijkheid van deze alternatieven toeneemt. Dit vereist ook inzet in Europees verband.
9. Veelbelovende technologische ontwikkelingen in de luchtvaart, zoals waterstof-elektrische vliegtuigen en synthetische kerosine, moeten worden gestimuleerd. De milieu- en overlastbesparingen van dergelijke onzekere, toekomstige ontwikkelingen mogen echter niet nu al ingeboekt worden om groei van het vliegverkeer mogelijk te maken.
10. De huidige ontwikkeling waarin burgers en bedrijven steeds kritischer naar hun eigen reisgedrag kijken, is een goede ontwikkeling. Het is een taak van de overheid om bij te dragen aan het maatschappelijke debat over het nut van vliegreizen, zonder te sturen op het niveau van individuele mobiliteitsbeslissingen.


Deel dit artikel
Vorige bericht

Hyperloop kan belangrijke rol spelen in ontwikkeling Schiphol naar duurzame multimodale hub

Volgende bericht

TUI en Ajax: win een droomverblijf in de Johan Cruijff ArenA

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.