Er waren in juli dit jaar minder vliegtuigbewegingen dan in juli 2022. Ook was het aantal passagiers dat via Rotterdam The Hague Airport vloog lager dan afgelopen jaar. Vergeleken met 2019 is er sprake van een lichte stijging. 

“In juli waren er 1.822 commerciële vliegtuigbewegingen, hetgeen 16% lager is dan in dezelfde maand vorig jaar. Ruim 260.000 passagiers vlogen in juli via RTHA, 17% minder dan in 2022. Vergeleken met juli 2019 waren er 3% meer vluchten en 4% meer passagiers”, laat de luchthaven weten.

Beperkingen

De daling ten op zichte van 2022 heeft te maken met de nog geldende coronabeperkingen in dat jaar. Niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen zijn toen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden.