In het hoger beroep van de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding tegen de Rabobank dat vandaag in Arnhem diende, hebben beide partijen weer flink uitgepakt met ‘beschuldigingen’ over en weer.

Het is bijna tien jaar na het faillissement van OAD Reizen (dat op 25 september 2013 failliet ging, red.) dat de familie Ter Haar en de curatoren nog steeds proberen de rechterlijke macht ervan te overtuigen dat de Rabobank schuldig was aan het faillissement van OAD Reizen. Mocht STAK OAD winnen, dan is er met de curatoren een afspraak over de verdeelsleutel. De eis van STAK OAD: € 70 miljoen.

In de video hieronder de nieuwsuitzending uit 2013 met het nieuws over het faillissement van OAD Reizen op RTV Oost.

Schendingen waarheidsplicht

De rechtbank in Utrecht oordeelde in februari 2022 dat Rabobank geen schuld had aan het faillissement, maar wees op drie schendingen van de waarheidsplicht door de familie Ter Haar. Vandaag beschuldigde de Rabobank de familie Ter Haar van schendingen van de waarheidsplicht en vraagt het gerechtshof in Arnhem om “passende sancties” tegen de familie.

Leugenaar

Het Financieel Dagblad schrijft vandaag dat Julius ter Haar vindt dat hij door de Rabobank onterecht als leugenaar wordt weggezet.

Kredieteis onnodig hoog

STAK OAD concludeert onder andere: “Rabobank heeft meermaals en gedurende langere tijd haar zorgplicht geschonden. De kredieteis was onnodig hoog en niet onderbouwd. Toch had OAD begin 2013 meer dan voldoende kapitaal kunnen inbrengen, maar dat wilde Rabobank niet. Onbegrijpelijk. Met de sale & lease back voldeed OAD al aan de ratio’s en eisen. Uiteindelijk waren er zelfs twee concrete partijen tegelijkertijd in de race voor het busbedrijf: Nobel Capital en de Twentse Investeerders.”

Onbegrijpelijk

Zelfs toen Rabobank uitstel van de closing weigerde en OAD genoodzaakt was om haar eigen
faillissement aan te vragen, werd dat volgens STAK OAD slechts voor kennisgeving aangenomen door Rabobank (alleen bijzonder beheer), zonder verdere actie of reactie. “Wederom onbegrijpelijk. Dat geldt temeer omdat zodoende een van de bekendste Nederlandse familiebedrijven waar 1.500 mensen werkten volstrekt onnodig de nek werd omgedraaid.”

De nek omgedraaid

Volgens STAK OAD heeft Rabobank de eigen regels en haar zorgplicht op een bank onwaardige wijze structureel en aantoonbaar geschonden. “Daarmee heeft Rabobank een van de bekendste familiebedrijven van Nederland, opgericht in 1924, met meer dan 1.500 werknemers in dienst, die tot aan haar faillissement een naamsbekendheid van 97% (wat vergelijkbaar is met KLM) eigenhandig de nek omgedraaid en dat zonder enige reden, laat staan een goede reden. Dit had eenvoudig voorkomen kunnen en moeten worden.”

Uitspraak

De uitspraak zou 28 november zijn, maar de kans is groot dat deze datum niet wordt gehaald.