Nieuws

Onenigheid over D-RT schade: alle omzet straks risicodragend?

Deel dit artikel

Touroperators liggen in de clinch met Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) om schades die zijn ontstaan naar aanleiding van het faillissement van D-RT waarbij de situaties per partij verschillen. Touroperators vinden dat zij niet voor de (volledige) kosten hoeven op te draaien, maar ook bij SGR zou men het volstrekt onlogisch vinden wanneer zij voor de schade moeten opdraaien. SGR-directeur Erik Jan Reuver laat weten dat er wordt overwogen om te stoppen met het systeem van vrijstellingen en het vrijstellen van risicodragende omzet als marktpartijen hun leveringsplicht niet willen nakomen. “SGR kan dan niet meer vertrouwen op de afspraken die met marktpartijen zijn gemaakt en zal dan alle omzet van een deelnemer (zowel retailer als touroperator) als risicodragend moeten aanmerken.”

Lees onderaan deze pagina het volledige artikel in de online editie van Travelpro #3.

Travelpro sprak halverwege maart, vlak voordat het magazine naar de drukker ging, met meerdere reisprofessionals evenals met SGR-directeur Erik Jan Reuver om een beeld te krijgen van het conflict. Niet iedereen wilde met naam en toenaam worden genoemd, onder meer om de onderhandelingen die al langere tijd lopen niet te verstoren. Reuver laat naar aanleiding van vragen aan Travelpro weten met een aantal partijen in gesprek te zijn over de schade die SGR bij hen in rekening heeft gebracht uit hoofde van faillissement D-reizen. “De meeste partijen hebben netjes de vorderingen betaald, maar nog niet iedereen heeft onze vordering geaccepteerd. Daar lopen met bepaalde partijen nog gesprekken over.” Uit de gesprekken die Travelpro had met betrokkenen lopen de gemoederen daarbij soms hoog op. “Waarom moeten wij de schade die is ontstaan door frauduleus handelen betalen?”, “de garantiestelling is te laag geweest gezien de schade”, “de hele branche denkt dat SGR het D-RT-faillissement had kunnen voorzien”, “touroperators zijn wellicht angstig dat SGR naar de rechter stapt” en “moet de voormalige directie van D-RT niet betalen?” waren enkele van de (anonieme) reacties die Travelpro ontving.

SGR naar de rechter?
“Het hangt van de situatie af of SGR naar de rechter stapt wanneer wij er echt niet uitkomen met een partij. SGR heeft een vordering ingesteld naar aanleiding van het faillissement van D-reizen en als die vordering wordt betwist en er wordt niet betaald, dan ligt het op onze weg om eventueel een dagvaarding uit te brengen”, aldus Reuver. Of een rechtsgang van SGR of/en touroperator(s) een volgende etappe is waarin de reissector opnieuw negatief in het nieuws komt, weet hij niet. “Het gaat om een discussie tussen SGR en bepaalde touroperators en als het nodig is dan zullen we een rechtsgang niet schuwen. Ik denk dat de meeste partijen wel begrijpen dat het onlogisch is dat SGR hun schade draagt, maar het komt hen qua liquiditeit niet uit. Je kan het willen en wensen dat SGR die schade draagt, maar dat is volstrekt onlogisch.”

De ‘bad bank’ van SGR
Advocaat Benno Friedberg (Friedberg & Mahn advocaten/The Lawyers) laat halverwege maart desgevraagd aan Travelpro weten dat, als er geen oplossing komt met SGR, er een dagvaarding uitgaat. Het meningsgeschil tussen de ongeveer twaalf partijen die hij vertegenwoordigt en SGR gaat wat hem betreft om het volgende: “Ten eerste was SGR vroeger een consumentenfonds en nu niet meer. Het andere punt wat ter discussie ligt, is dat er vanuit SGR allerlei leveringsplichten worden nagestreefd die eigenlijk outdated zijn en in de vorming van de ‘bad bank’ van de SGR is er nooit goed rekening gehouden met de belangen van de touroperator anders dan dat de touroperators geld konden lenen van de SGR. In het begin was iedereen er heel blij mee, maar er is niet richting iedereen volledig inzicht gegeven vanuit SGR wat de consequenties daarvan zouden zijn. De discussie rondom D-RT is een mooi voorbeeld waar het fout is gegaan, terwijl niemand dacht dat het daar mee zou beginnen. Er spelen ook situaties waarbij touroperators van mening zijn dat SGR een rol dient te vervullen naar de consument toe en dat het niet kan worden doorgezet naar hen toe.” Op de vraag hoe groot Friedberg de kans acht dat de strijd tegen SGR gewonnen gaat worden, laat hij weten: “Of we op alle punten gelijk gaan krijgen, dat weet je natuurlijk nooit. Ik acht de kans zeker aanwezig dat er juridische vragen beantwoord moeten worden die kunnen afwijken van de lijn die SGR op dit moment voorstaat. Daar ben ik wel redelijk van overtuigd en ik denk dat de SGR daar ook wel de billen over samen zal knijpen.”

Veranderingen
Op de vraag of SGR nog veranderingen ziet naar aanleiding van het faillissement van D-reizen, laat Reuver weten: “SGR ziet dat er nog steeds veel gewerkt wordt met oude agentuurvoorwaarden waarbij klantgelden nog regelmatig door de reisagent worden geïncasseerd. Veel touroperators zijn nog bezig met het implementeren van een direct (klant) incasso systeem. Ook met het systeem van Fadiro (BAM-module) wordt getest. Het nadeel hiervan is dat de touroperator nog steeds moet incasseren op de rekening van de reisagent nadat de klant al aan de reisagent heeft betaald. BAM is een signaleringsysteem dat aangeeft dat er geld is ontvangen door de reisagent, waartegenover de touroperator gelijk leveringsplicht heeft. Als de boeking, de betaling of de inkoopfactuur niet goed in BAS wordt ingevoerd dan krijgt de touroperator ook geen signaal en zal dus ook niet kunnen incasseren. Daarnaast heeft de reisagent wel voldoende saldo nodig op de rekening als de touroperator gaat incasseren. Het risico dat klantgelden niet bij de touroperator terecht komen is bij BAM derhalve nog niet verdwenen.” Verder overweegt SGR om te stoppen met het systeem van vrijstellingen en het vrijstellen van risicodragende omzet als marktpartijen hun leveringsplicht niet willen nakomen. “SGR kan dan niet meer vertrouwen op de afspraken die met marktpartijen zijn gemaakt en zal dan alle omzet van een deelnemer (zowel retailer als touroperator) als risicodragend moeten aanmerken. Dat is heel vervelend, maar als SGR schade oploopt omdat marktpartijen hun verplichtingen niet willen nakomen bij een faillissement van een reisagent, dan zal SGR genoodzaakt zijn om over de gehele omzet een bankgarantie te berekenen. Ook ontvangt de touroperator bij direct (klant) incasso meer klantgelden, naast de hogere aanbetalingen die momenteel gevraagd worden. Dit zal leiden tot hogere zekerheden die bij SGR moeten worden aangehouden.”

 


Deel dit artikel
Vorige bericht

TUI breidt salesteam uit met Vivian Heijnen

Volgende bericht

Video - Voorjaarseditie TravDay 2022, een kijkje op de beurs

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.