Christianne van der Wal-Zeggelink (demissionair Minister van Natuur en Stikstof) heeft de weigeringsbesluiten om natuurtoestemmingen van luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven in te trekken onvoldoende gemotiveerd.

Dat oordeelt de rechtbank. Dit betekent dat de minister met betrekking tot de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven nieuwe besluiten moet nemen over de weigeringsbesluiten. 

Lees ook: Invloed van luchtvaart op luchtkwaliteit in Nederland is beperkt

Stikstofbelasting terugdringen

Verschillende milieuverenigingen verzochten de minister om passende maatregelen te treffen om de stikstofbelasting door deze luchthavens op Natura 2000-gebieden terug te dringen. Deze zogenoemde aanschrijvingsbevoegdheid kan worden toegepast in situaties waarin een bestaande activiteit niet wordt gereguleerd met een natuurvergunning. Dit is het geval voor de luchthavens, want daarvoor is niet eerder een natuurvergunning verleend.

Besluit minister

De minister weigerde om de aanschrijvingsbevoegdheid toe te passen. Volgens de minister worden er andere maatregelen genomen om de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden te verminderen, zoals het opkopen van veehouderijen. Dit is 1 van de maatregelen uit het landelijke maatregelenpakket. Omdat andere maatregelen worden genomen die de stikstofdepositie verminderen is het volgens de minister niet nodig om aan de luchthavens beperkende maatregelen op te leggen.

Rechtbank vernietigt besluiten

De rechtbank oordeelt dat de minister met de verwijzing naar het landelijke maatregelenpakket onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat dit zulke positieve effecten op de Natura 2000-gebieden heeft dat de minister daarom de luchthavens niet hoeft aan te schrijven. De rechtbank vernietigt daarom de besluiten van de minister.

Geen nieuw besluit voor Schiphol

Met betrekking tot Schiphol concludeert de rechtbank dat de minister geen nieuw besluit meer hoeft te nemen. Op 26 september 2023 verleende de minister namelijk aan Schiphol een natuurvergunning. Door het verlenen van de natuurvergunning is de bevoegdheid om met toepassing van de aanschrijvingsbevoegdheid passende maatregelen op te leggen aan Schiphol komen te vervallen. Voor Schiphol komt daarom met deze uitspraak aan deze procedure een einde. De minister moet voor Rotterdam en Eindhoven Airport wel nieuwe besluiten nemen.

Foto ©: Ivo Antonie de Rooij / Shutterstock.com.