Honderd bedrijven en organisaties uit de toerismesector tekenen vandaag de International Tourism Plastic Pledge. Hiermee spreken ze uit zich gezamenlijk in te zetten voor het verminderen van plasticvervuiling op vakantiebestemmingen. Onder meer TUI Group, ANVR,  FOX, Corendon en Better Places behoren tot de ondertekenaars. MVO Nederland is initiatiefnemer en begeleidt de bedrijven naar verdere stappen.

Elk jaar belandt ruim acht miljoen ton plastic in de zee. Geschat wordt dat er in 2050 meer plastic dan vis in de zee zit. De toerismesector draagt hier ook aan bij. Denk aan door toeristen gebruikte flesjes, rietjes en tasjes. Uit onderzoek blijkt dat in veel regio’s hotelkamerbezoekers veel meer plasticafval genereren dan een normaal huishouden.

De ondertekenaars van de International Tourism Plastic Pledge erkennen de urgentie en de noodzaak om samen te werken aan minder plasticvervuiling. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze zo’n 180.000 medewerkers en 50 miljoen vakantiegangers. De komende maanden werken ze een concreet plan uit om plasticgebruik op bestemmingen wereldwijd te reduceren en plasticvervuiling te voorkomen. Dit gebeurt in samenwerking met de UNWTO (World Tourism Organization), de UN Environment en de Ellen MacArthur Foundation. Maria van der Heijden (Directeur-bestuurder van MVO Nederland): “Toerisme is een van de grootste sectoren ter wereld. Daardoor draagt de sector een grote verantwoordelijkheid én heeft het de potentie om een verschil te maken. We zijn enorm trots dat we deze 100 bedrijven in de toeristische sector hebben kunnen samenbrengen om verdere stappen te zetten. Met zo’n samenwerking kunnen we het verschil maken in de overgang naar een circulaire, nieuwe economie.”

Melvin Mak (Manager of Sustainability bij TUI en een van de ondertekenaars van de Tourism Plastic Pledge): “Plasticvervuiling is een grote uitdaging, zowel voor de aantrekkelijkheid van de bestemmingen als voor het milieu. Hoewel we bij TUI Group al forse plasticreducties hebben doorgevoerd, zijn we ervan overtuigd dat we door het bundelen van krachten sneller kunnen opschalen. Het is goed dat MVO Nederland zo veel bedrijven heeft weten te bewegen om de Tourism Plastic Pledge te ondertekenen.”

Anne Jet Niermeijer (MVO Manager bij Corendon): “Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor wat er verder nog in de keten gebeurt. Hiervoor is samenwerking nodig met alle betrokken partijen. Het tekenen van de Plastic Pledge is de eerste stap. Belangrijker is dat we daadwerkelijk actie ondernemen en ook hotels en andere samenwerkingspartners hierin meenemen. Bewustwording van onze hotelpartners wat de impact is van het vele plasticgebruik is daarbij essentieel. Maar ook dat wij laten zien welke besparingen het verminderen ervan kan opleveren, in geld en milieu-impact.

Bekijk de lijst ondertekenaars van de Tourism Plastic Pledge. Ook andere bedrijven uit de toerismesector zijn welkom om deel te nemen. Meer informatie hierover is te vinden op www.tourismplasticpledge.com.