KLM President & CEO Pieter Elbers sprak vandaag het KLM-personeel toe via een videoboodschap. “Met naar elkaar wijzen en kijken redden we het niet. We moeten het samen doen.” Minister Wobke Hoekstra liet vandaag weten KLM voorlopig geen steun meer te geven, omdat er niet is voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld door de regering. De pilotenvakbond VNV weigert akkoord te gaan met de eis dat er vijf jaar moet worden ingeleverd op het salaris.

“Het valt te betreuren dat het vandaag niet gelukt is om alle vakbonden de ‘commitment clause’ te laten ondertekenen. Dit was de laatste stap die nodig was voor goedkeuring van het kabinet. Zonder deze lening komt KLM deze moeilijke tijd niet door. Dit maakt deze impasse buitengewoon zorgwekkend”, aldus Pieter Elbers (President & CEO KLM).

Elbers laat weten dat hij maar één doel voor ogen heeft: “Dat KLM deze crisis overleeft. Dat lukt alleen als we allemaal het algemeen belang voor ogen houden en bereid zijn een bijdrage te leveren die verder gaat dan onze eigen positie. Ik wil mijn dank uitspreken aan de vijf vakbonden die de commitment-clausule hebben ondertekend en die hun verantwoordelijkheden hebben overgenomen. Bij FNV wachten we het interne beraad af. Voorlopig kan ik alleen nog maar een keer een beroep doen op de vliegersvakbond VNV om deze laatste stap te zetten en haar toezegging na te komen door deze clausule te ondertekenen. In het belang van haar leden, alle KLM-medewerkers en de toekomst van ons bedrijf.”

“Ik realiseer me dat we veel van alle partijen hebben gevraagd met als doel dat KLM deze COVID-19 pandemie kan overleven; afzien van normale onderhandelingen en procedures en, onder grote tijdsdruk in deze tijd van crisis, afspreken arbeidsvoorwaarden voor een langere periode in te leveren dan de huidige cao’s”, aldus Elbers. “Afgelopen periode hebben we samen met vakbonden en de Ondernemingsraad keihard gewerkt om afspraken te maken over de bijdrage van KLM-medewerkers in deze moeilijke tijden. Dit zijn ongekende tijden die ook ongekende en ongebruikelijke stappen en benaderingen vereisen. Uit de recente cao-afspraken tussen KLM en de vakbonden, zoals afgesloten op 1 oktober, blijkt dat ook hier wordt samengewerkt. Dat is lovenswaardig, evenals de dagelijkse inzet van alle KLM-collega’s in deze moeilijke tijden.”