“Met het afwijzen van het eindbod door de KLM-directie is er een impasse ontstaan om tot een nieuwe vlieger-cao te komen. Het gevolg is dat de VNV-leden komende periode acties gaan ondernemen om de KLM-directie tot inkeer te brengen”, zo laat de VNV weten aan haar achterban.

Het aannemen van nieuwe piloten en werkdrukverlichting is een breekpunt voor KLM, terwijl het voor de VNV hoogst noodzakelijk is om in de eigen medewerkers te investeren zodat de onderneming weer in balans komt en kan groeien. KLM deed gisteravond op het laatste moment nog een tegenvoorstel, maar dit adresseert wederom onvoldoende de pijnpunten van de vliegers. KLM laat hiermee zien nog steeds niet te willen investeren in het herstel van vertrouwen van haar vliegers en wijst daarmee eindbod van de VNV af.

KLM bevestigt dat het gisteren een verbeterd eindvoorstel voor een cao met VNV heeft gedeeld dat volgens de airline op belangrijke onderdelen tegemoet komt aan de wensen van piloten om de werkdruk te verlichten en de work-life balance te verbeteren. “We stappen hiermee niet één-op-één in op het eindbod van VNV, maar zijn wel bereid een aangepast KLM-voorstel neer te leggen. Dit voorstel is een aanpassing van het eerdere KLM-voorstel, gebruikmakend van de ingrediënten uit het eindbod van VNV. We zijn daarbij bereid geweest om over een groot aantal bezwaren heen te stappen. Hiermee doen we een uiterste poging om de weg vrij te maken om snel tot een nieuwe cao te komen. Dat is in belang van iedereen”, aldus KLM. “Dat VNV dat voorstel zo snel van de hand wijst en niet eerst inhoudelijk wil beoordelen en serieus wil bespreken met KLM en haar leden is onbegrijpelijk en niet in het belang van de piloten zelf noch van KLM. KLM blijft open staan voor het inhoudelijke gesprek.”

Volgens de VNV zijn er al vier jaar grote crewtekorten en de piloten betalen daarvoor volgens de vakbond de prijs. “Dit erkennen vindt KLM lastig en dit oplossen lukt zogenaamd niet op korte termijn. Het komt de directie dus goed uit dat de crisis- en herstel-cao nog van toepassing is en we alle gaten in de planning van het bedrijf ook deze zomer weer proberen dicht te vliegen. Dit leidt iedere dag tot een hoge werkdruk en tekort aan sturing op het privéleven van piloten. Dat eist inmiddels zijn tol door hoger ziekteverzuim, maar ook door het uitvallen van vluchten en het daardoor kunnen verliezen van slots op Schiphol. Dit is niet in het belang van onze klanten en KLM en daarom zijn aanpassingen per direct nodig. Hierin voorziet ons eindbod op heel veel fronten. Dat dit niet wordt omarmd zegt alles. Schijnbaar is het maken van winst belangrijker dan groei en het investeren in eigen mensen die KLM door de crisis heen hebben geholpen. Ook in het laatste tegenvoorstel van KLM wordt onvoldoende geluisterd naar de zorgen en bezwaren die al jaren bij de vliegers leven. Bovendien neemt ze de vliegers niet serieus door op dit moment nog een tegenvoorstel te doen. KLM laat blijken nog steeds niet de breed geuite zorgen van haar vliegers te hebben begrepen”, aldus VNV’s vicevoorzitter Willem Schmid.

Achtergrond
Het eerste onderhandelingsresultaat voor de tweejarige cao 2018/2019 is door de vliegers in juni verworpen, omdat de KLM-directie volgens de VNV niet bereid bleek de nodige verlichting op korte termijn te willen inregelen. Het feit dat er al acht maanden geen nieuwe cao is en al een jaar hierover wordt gepraat, maakt dat nog steeds wordt gewerkt volgens de oude regels en werk- en rusttijdenregeling. Dit illustreert volgens VNV tegelijk dat KLM geen haast heeft met het aantrekken van nieuwe piloten en het verlichten van de te hoge werkdruk. Daarom heeft de VNV een eindbod gedaan waarin de juiste balans tussen werk en privé wordt gewaarborgd. Het afwijzen van het eindbod door de KLM-directie zorgt ervoor dat acties zullen worden voorbereid.