Er is een deal tussen de KLM-directie en de pilotenvakbond VNV, dat melden diverse media. Ook minister Wopke Hoekstra zou akkoord zijn. De deal gaat over de loonmatiging voor KLM-personeel in de komende vijf jaar. De VNV was de laatste vakbond die nog niet akkoord was met de deal waardoor het steunpakket van de overheid voor KLM in gevaar kwam.

“Met de handtekening nu van alle acht vakbonden onder deze commitment clausule is een belangrijke stap gezet. Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie in maart van dit jaar hebben we veel gevraagd van alle collega’s. Dit met als gezamenlijk doel om KLM door deze crisis te loodsen. Deze ongekende tijd vergt ongekende en ongebruikelijke stappen. De ingrijpende maatregelen die we moeten nemen en het proces daaromheen zijn nieuw en complex voor KLM en de vakbonden”, aldus KLM President-directeur Pieter Elbers.

“De afgelopen dagen zijn voor iedereen ongelooflijk intensief geweest, met grote druk op het bedrijf, negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid. Maar we zijn er uiteindelijk als KLM en vakbonden toch samen uitgekomen. En daar gaat het om”, aldus Elbers. “Onze blik kan nu vooruit en naar buiten worden gericht, zodat we gezamenlijk ons routenetwerk weer kunnen opbouwen voor onze klanten en de wereld met en via Nederland kunnen blijven verbinden. We gaan het vertrouwen dat de Nederlandse overheid in ons stelt samen waarmaken.”

Minister Hoekstra wilde in ruil voor de 3,4 miljard euro aan staatssteun dat de lonen tot 2025 gematigd zullen worden. “Loonmatiging voor vijf jaar zou prima af te spreken zijn wanneer daarbij duidelijk op papier staat wat we afspreken. Dat is iets heel anders dan last minute een contract voor onbepaalde tijd tekenen waarvan we niet weten wat daar in staat”, dat liet Willem Schmid (voorzitter van de pilotenvakbond VNV) eerder deze week weten in het NOS Radio 1 Journaal.

Vandaag laat VNV-voorzitter Willem Schmid in een toelichting weten: “Het is goed dat nu de weg is vrijgemaakt voor de financiële steun waarmee we KLM door de crisis kunnen loodsen en het is noodzakelijk om de rust terug te laten keren rondom ons bedrijf. De KLM heeft ons inzicht verschaft en context geboden waardoor wij nu wel hebben kunnen overgaan tot het tekenen voor het gewenste commitment voor na de looptijd van de eerdere bezuinigingsafspraken. Hierbij is ook aanvullende ruimte gegarandeerd voor sociale partners om te komen tot een verantwoorde, passende invulling in de komende jaren.”

In de Tweede Kamer was er vanmiddag kamerbreed irritatie over de opstelling van de piloten. Zo stelde PvdA’er Henk Nijboer: “Met de houding van de piloten die alleen denken aan hun eigen voordeeltjes, hun eigen topsalarissen, maar het brede maatschappelijke belang uit het oog zijn verloren, komen we er niet.” Volgens VVD’er Roald van der Linde is “80 procent van een topsalaris is nog altijd beter dan een WW-uitkering” en Farid Azarkan van DENK stelde “dit is een middelvinger naar de belastingbetalers.”

Nu ook vakbond VNV vandaag namens de vliegers de commitment clausule voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage heeft ondertekend, heeft KLM samen met de acht vakbonden invulling gegeven aan een belangrijke voorwaarde. “Ondanks de zeer gewaardeerde steun die nu aan KLM wordt verstrekt blijven de uitdagingen groot. De VNV hoopt en verwacht dat alle KLM’ers en betrokkenen in gezamenlijkheid de uitdagingen die nog voor ons liggen zullen tegemoet treden”, zo stelt de vakbond in een toelichting op het akkoord.

KLM zit in de ergste crisis van haar 101-jarige bestaan. COVID-19 heeft de goede resultaten van de afgelopen jaren onderuitgehaald. Om de toekomst van het bedrijf en haar netwerk voor Nederland veilig te stellen, zijn de lening en garantiestellingen op bankleningen van de overheid van in totaal 3,4 miljard euro cruciaal. KLM is de Nederlandse overheid zeer erkentelijk voor de ondersteuning en mogelijkheid tot financiering in deze tijd.

Het kabinet heeft voorwaarden gesteld aan het verstrekken van het genoemde leningenpakket. Een belangrijke voorwaarde is dat alle KLM’ers een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moeten leveren gedurende de looptijd van de lening (verwacht tot 2025). Met de vakbonden in de drie cao-domeinen (Cockpit, Grond en Cabine) is in de afgelopen maanden intensief onderhandeld over de invulling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM-medewerkers, conform de opbouw en percentages zoals vereist.

De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in cao-akkoorden op hoofdlijnen en zijn als zodanig opgenomen in het herstructureringsplan dat KLM op 1 oktober heeft ingediend. Deze akkoorden op hoofdlijnen geven concrete invulling aan deze bijdrage tot begin 2022 (Cockpit) en eind 2022 (Grond en Cabine). Specifiek op het gebied van arbeidsvoorwaarden diende explicieter te worden afgesproken en vastgelegd dat de bijdrage van alle KLM’ers voor de volledige duur van de leningen moet gelden.

Om aan deze eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, is er een ‘commitment clausule’, die opgenomen wordt in de afspraken tussen KLM en de vakbonden. De vakbonden CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP hebben deze clausule op 31 oktober jl. al ondertekend. FNV Luchtvaart en FNV Cabine hebben dat op 2 november eveneens gedaan.

Ook vakbond VNV heeft vandaag, 3 november, de commitment clausule ondertekend. Hierdoor heeft KLM samen met de acht vakbonden invulling gegeven aan een belangrijke voorwaarde. De weg is nu vrij voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarden.