“Loonmatiging voor vijf jaar zou prima af te spreken zijn wanneer daarbij duidelijk op papier staat wat we afspreken. Dat is iets heel anders dan last minute een contract voor onbepaalde tijd tekenen waarvan we niet weten wat daar in staat”, dat heeft Willem Schmid (voorzitter van de pilotenvakbond VNV) gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

“We hadden op 1 oktober een akkoord tussen KLM en de vakbonden voor bezuinigingen van pak hem beet voor vier jaar. Vrijdag werd er gevraagd om te tekenen voor de overeenkomst tussen de KLM en de overheid. Daarvan is de looptijd onbekend en de inhoud onbekend. Wij proberen duidelijk te krijgen waarvoor wij tekenen.”

“Het proces is ook heel opvallend. KLM heeft akkoorden gesloten. KLM moet dan ook in de gaten houden of dat in lijn is met de afspraken en de wensen van de overheid. De overheid praat niet met ons, die zit niet aan tafel en als dan na het sluiten van een akkoord met een deadline van zestien uur wordt gevraagd of je wilt tekenen voor een blanco cheque dat werkt niet. Wij vinden dat ook heel vervelend.

Op de vraag of Schmid het begrijpt dat de minister zegt dat de bezuinigingen zolang gelden als dat de lening van toepassing is, laat hij weten: “Ja, we zijn de overheid ook heel erkentelijk voor de stappen die zij zetten en dat er bij een lening voorwaarden horen begrijpen we en als daar bij hoort dat we voor vijf jaar loonmatigingen afspraken dan moeten we dat opschrijven. Daar heb ik wel begrip voor. Last minute een blanco cheque tekenen, daar heb ik geen begrip voor.”

Schmid hoopt vandaag in overleg te komen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. “De toekomst van KLM is (ons) veel te dierbaar, dus we zullen echt werken aan een oplossing, maar wel eentje waarbij we weten waarvoor we tekenen. KLM is een van de mooiste bedrijven van Nederland. We zullen er alles aan doen om het niet failliet te laten gaan.” Ook FNV is nog in overleg. Luister hier het volledige fragment.