Allianz Partners heeft een coulance regeling voor reeds afgesloten kortlopende reis- en annuleringsverzekeringen. Daarover heeft de verzekeraar haar partners geïnformeerd. De regeling is volledig in lijn met het branche initiatief om te annuleren reizen om te zetten naar een coronavoucher, onder dekking van SGR.

“Met name onze coulance om reeds bestaande kortlopende annuleringsverzekeringen door te schuiven naar een later te boeken reis zal ertoe bijdragen dat uw en onze klanten meer genegen zijn om gebruik te maken van een coronavoucher. Wij willen u tot slot zeer nadrukkelijk wijzen op het feit dat verzekeringen als zodanig geen deel uit maken van SGR dekking en dat u de klant dient te wijzen op zijn rechten en plichten aangaande premierestitutie bij de kortlopende reisverzekeringen”, zo laat de verzekeraar weten.

De regeling is van toepassing op:
– Boekingen met geannuleerde vertrekken door coronasituatie;
– Reisorganisaties en reisretailers welke onder SGR garantieregeling een coronavoucher aan de klant
verstrekken;
– Let wel; de door de klant reeds betaalde RV en AV premie zijn formeel geen onderdeel van het te
verstrekken coronavoucher ! Formeel heeft de klant recht op premieteruggave van de RV. De klant dient
derhalve nadrukkelijk te worden geïnformeerd over de verplichting om reeds betaalde RV premie te
restitueren. Pas na toestemming van de klant kan deze premie worden doorgezet naar een nieuwe boeking.
– De klant heeft GEEN recht op teruggave van de AV-premie. De coulanceregeling heeft tot doel een extra
argument te geven voor de voucher;
– Coulance regeling is geldig voor nieuwe (om)boekingen gemaakt met een vertrekdatum voor 1 november
2020. (na deze periode zal Allianz Partners een mogelijke continuering hernieuwd beoordelen);
– Indien Reisorganisaties en reisretailers geen openstaande posten aan Allianz Partners buiten 30 dagen
hebben.

Kortlopende Reisverzekeringen
Geboekte premie kan als volgt worden verwerkt:
– Bij volledige annulering van boeking/geen nieuwe boeking/geen Corona voucher:
RV polis kan worden geroyeerd/premierestitutie wordt verwerkt in RC.
– Bij annulering/omboeking van boeking/wel toekomstig nieuwe boeking/wel coronavoucher:
RV polis blijft geldig op nieuwe boeking mits:
– Nieuwe boeking geboekt en met een vertrekdatum vóór 1 november 2020;
– Bestemmingsgebied ongewijzigd is (Europa-Wereld);
– Reisduur max 2 dagen langer is;
– De reisverzekering wordt aangeleverd op de afrekenlijst van Maart 2020.

In alle andere gevallen dient er een nieuwe reisverzekering te worden afgesloten. Op de niet vertrokken boeking wordt premie restitutie verrekend in RC. De Reisorganisatie en/of reisretailer is zoals gebruikelijk verantwoordelijk voor restitutie aan de klant.

Kortlopende Annuleringsverzekeringen
Geboekte premie kan als volgt worden verwerkt:
– Bij volledige annulering van boeking/geen nieuwe boeking/geen coronavoucher:
AV polis blijft onderdeel van de annulering en kan niet worden geroyeerd.
Er vindt hierover geen premierestitutie plaats.

– Bij annulering/omboeking van boeking/wel toekomstig nieuwe boeking/wel coronavoucher:
AV polis blijft geldig op nieuwe boeking mits:
– Nieuwe boeking geboekt en met een vertrekdatum vóór 1 november 2020;
– Grondslag/reissom maximaal € 500,- hoger dan oorspronkelijk verzekerd bedrag.
(Bij lagere grondslag/reissom wordt geen premierestitutie toegekend);
– Er geen claim op de bestaande AV heeft plaatsgevonden.

In alle andere gevallen dient er een nieuwe annuleringsverzekering te worden afgesloten. Er vindt onder geen beding premierestitutie plaats van reeds afgesloten annuleringsverzekeringen.

Indienen Claims
Als er een claim wordt ingediend in verband met een schade op de nieuwe reis, dan dient de klant een kopie van de
coronavoucher mee te sturen.

Ruim 300.000 boeken, e-books en games met unieke kortingen: BookSpot.nl is de grootste boekenclub van Nederland. Hier vind je dan ook gegarandeerd jouw favoriet!