ANVR heeft besloten in 2023 geen raamovereenkomst te sluiten met Southpole. De negatieve publiciteit rondom Southpole én de interne discussie over de toegevoegde waarde van CO2-compensatie maken dat we hebben besloten de raamovereenkomst in 2023 niet te verlengen, dat heeft de ANVR aan haar leden laten weten.

“In januari berichtten wij al over de negatieve berichtgeving in een artikel bij FTM over misstanden bij één van de CO2-compensatie projecten van Southpole in Zimbabwe. De afgelopen 4 jaar heeft de ANVR haar leden via een raamovereenkomst de mogelijkheid geboden CO2-uitstoot van de reizen te compenseren via projecten bij Southpole. Als we voor de leden een raamovereenkomst sluiten, dan doen we dat alleen met partijen die van onbesproken gedrag zijn. We hebben in gesprekken met Southpole voor nu helaas niet voldoende comfort kunnen krijgen om voor de leden die er gebruik van willen maken toch nog tot een goede overeenkomst te kunnen komen”, zegt Frank Radstake van de ANVR.

“Op dit moment voeren we intern binnen de vereniging gesprekken om te komen tot een nieuwe ANVR-visie op duurzaamheid. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zullen we later dit jaar een besluit nemen over het al dan niet opnieuw afsluiten van een raamovereenkomst met een leverancier van CO2-compensatie. Of dat dan zal zijn met Southpole of met een andere partij is nu nog niet in te schatten”. Individuele leden kunnen zelf desgewenst wel een overeenkomst sluiten met Southpole of een andere leverancier van CO2-credits.