ANVR heeft met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen besloten de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 onder te brengen bij PGB. Daarmee komt na bijna 25 jaar een einde aan het eigen pensioenfonds voor de sector. Het pensioenfonds Reiswerk Pensioenen neemt zelf de komende periode een eigen besluit over waar ze de opgebouwde gelden gaan onderbrengen.

“Het was al langere tijd duidelijk dat het voor de nieuwe opbouw van pensioenen beter zou zijn naar een andere pensioenuitvoerder te gaan. Tegelijkertijd wilden we wel de uitkomsten van de discussie over een nationaal pensioenakkoord afwachten, voordat we nieuwe verplichtingen zouden aangaan”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “De afgelopen paar jaar hebben we bijna 20 verschillende scenario’s doorgerekend en gekeken welke het beste zou passen bij de reisbranche en uiteindelijk de keuze gemaakt voor PGB. We verwachten rond 1 oktober a.s. te komen met de invulling van de pensioenregeling voor 2021 en zullen er dan ook over berichten. De pensioenpremie zal in 2021 gelijk blijven aan dit jaar, maar naar verwachting zullen de reisprofessionals daarmee volgende jaar bijna 25% meer pensioen opbouwen dan als we volgend jaar bij Reiswerk Pensioenen zouden zijn gebleven”.

“Alle benodigde wijzigingsvraagstukken richting overheid en toezichthouder DNB hebben we inmiddels gestart. Uitgangspunt is de verplichtstelling van de pensioenregeling over te brengen van Reiswerk Pensioenen naar PGB. Ondanks dat dit een ingewikkeld en langdurig traject is, hebben we goede hoop dat dit tijdig zal zijn afgerond”, aldus Radstake.