In een brief aan Minister Van ’t Wout en Koolmees heeft de ANVR nogmaals gepleit voor toepassen van de annuleringskostenregeling uit de TVL ook voor Q2, alsmede voor het doortrekken en ophogen van de algemene TVL/NOW-regelingen tot eind 2021. Specifiek voor ZRA’s is nogmaals verzocht beperking van de eigen opgang te laten vallen, zodat ZRA’s ook van de TVL-regeling gebruik kunnen maken.

ANVR voorzitter Frank Oostdam: “In de persconferentie van afgelopen maandag gaf minister-president Rutte aan dat het kabinet de komende dagen alle economische steunpakken tegen het licht gaat houden. Mooi moment dus voor ons om nogmaals enkele prioriteiten voor de reisbranche aan de orde te stellen”.

Kortgezegd pleit de reisbranche voor 3 zaken:

1. Verlenging van de annuleringskostenregeling
Aangezien het seizoenverloop bij de reisbedrijven verschilt, loopt het gebruik van de annuleringskostenregeling tussen bedrijven fors uiteen. Een doortrekken naar Q2 helpt de branche en maakt de verschillen in profijt kleiner. Daarbij zal de branche de komende weken fors vouchers moeten terugbetalen terwijl een mogelijk herstel van de markt pas op z’n vroegst over enkele maanden plaats vindt. Extra hulp specifiek in Q2 is dus dringend nodig aangezien mogelijk herstel net een paar maanden te laat komt.

2. Doortrekken van de TVL en NOW tot eind 2021
Dit is nodig want de reisbranche behoort tot de zwaarst getroffen sectoren zonder marktherstel op korte termijn. Ophoging van de TVL en NOW is van groot belang want de reisbranche is echt volledig door de financiële reserves en de niet-vergoede kosten kunnen niet meer worden gedragen.

3. Aanpassing van de TVL voor ZRA’s
Door de ANVR is nogmaals gepleit, in navolging van het gesprek met Minister Koolmees, om ZRA’s in de TVL regeling gelijk te schakelen met andere ambulante beroepen zodat ook zij gebruik kunnen maken van de TVL.

Voorzitter Oostdam: “De door ons bepleite maatregelen zijn voor onze sector zeer effectief en vergen slechts een verlenging of beperkte bijstelling van de bestaande regels. De voorstellen leiden dus niet tot extra uitvoeringsproblemen bij de uitvoeringsorganisaties. Kortom; zeer eenvoudig voor het kabinet om door te voeren” Ook via de koepels VNO/NCW en MKB Nederland zal de insteek voor de reisbranche verder worden bepleit.​