De ANVR verzoekt de Tweede Kamer en het kabinet met klem om het dossier over de inkrimping van Schiphol als controversieel te bestempelen. Gezien de omvangrijke impact van een dergelijk besluit op dit moment, vindt de brancheorganisatie het onverstandig om zo’n grote stap te zetten terwijl het kabinet demissionair is.

In 2022 heeft Minister Harbers voorstellen gedaan voor het verminderen van het aantal vluchten vanaf Schiphol. Tegen dit voorstel hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen een kort geding aangespannen. Alhoewel de rechter in april oordeelde dat het kabinet hiervoor niet de juiste procedure had gevolgd, wees na hoger beroep van de Minister, het Gerechtshof in Amsterdam in het voordeel van de Staat. Een aantal vliegtuigmaatschappijen gaat inmiddels in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Deze zaak komt binnenkort voor de hoogste rechter.

Vrees

ANVR-directeur Frank Oostdam: “Over dit onderwerp is veel discussie, daardoor is het van belang geen onomkeerbare stappen te nemen. De krimp heeft ernstige gevolgen aangezien dit al in het voorjaar van 2024 moet worden ingevoerd. Ook een iets beperktere krimp en uitstel met een half jaar heeft grote gevolgen. Hoe moet dit gaan dit gebeuren? Hoe wordt de krimp verdeeld? Wij vrezen dat (luchtvaartmaatschappijen van) andere landen tegenmaatregelen nemen. Wat zijn de gevolgen voor zakenreizigers en vakantievluchten? Reden genoeg om nu niet door te drukken en de democratische en juridische controle te laten plaatsvinden en ook de kiezer een stem te geven over dit onderwerp. Of je nu voor of tegen bent; het is een onderwerp waarover de meningen zeer sterk uiteenlopen”.

Onverstandig

ANVR vindt het dan ook onverantwoord om het krimpdossier niet-controversieel te verklaren en roept de Tweede Kamer op dit nu niet door te drukken.