SGRZ kent twee garantieregelingen. De SGRZ Garantie is bedoeld voor bedrijven en instellingen die reisovereenkomsten afsluiten met een deelnemer aan SGRZ. Daarnaast is SGRZ per 1 juli 2018 gestart met een retaildekking. Over deze laatste vorm van garantie bestaat nog onduidelijkheid, laat de ANVR weten op haar website.

De SGRZ retaildekking geeft een productdekking op pakketreizen, vervoersovereenkomsten en overeenkomsten van verblijf van SGRZ-deelnemers. Ook als je pure bemiddeling doet, is het van belang te werken met SGRZ-deelnemers. Je hoeft als gebruiker van de retaildekking geen deelnemer te zijn aan SGRZ. Er zijn twee grote voordelen voor de retailer: De omzet van SGRZ deelnemers is geen risico-dragende omzet voor de retailer. Er hoeft dus geen bankgarantie over deze omzet bij SGR te worden aangehouden. Daarnaast geeft SGRZ Retaildekking je een insolventiegarantie op SGRZ deelnemers. Heb je zelf een reis samengesteld van diverse leveranciers, dan loop je geen risico bij het faillissement van een SGRZ-deelnemer.

Tegenover deze voorwaarden zit wel een tegenprestatie in de vorm van een bijdrage van €1,25 per boeking met een SGRZ-deelnemer. Voor de duidelijkheid: bij de pure bemiddeling van een pakketreis van de SGRZ-deelnemer moet dus óók €1,25 worden afgedragen. SGR dekking wordt immers alleen nog aan consumenten gegeven op directe boekingen van touroperators én verkopen van reisbureaus van reizen (voor zover die binnen de SGR-voorwaarden vallen).

SGRZ ondervindt veel weerstand bij de inning van deze gelden omdat retailers niet goed begrijpen dat zij (ook bij de wederverkoop van pakketreizen ) een bijdrage moeten betalen aan SGRZ, ook als ze geen deelnemer aan SGRZ zijn. Dit heeft te maken met de keuze die gemaakt is om de gebruiker van de retaildekking (degene die de voordelen geniet) de vergoeding dient te betalen. Indien deze bijdragen niet worden afgedragen aan SGRZ, is het voor SGRZ niet mogelijk de afgesproken dekking voor reisbureaus te blijven handhaven. Wie geen bijdrage voor de retaildekking betaalt aan SGRZ zal dan niet meer de wederverkoop van SGRZ-deelnemers kunnen aftrekken van de risicodragende omzet én loopt een risico bij faillissement van de SGRZ deelnemer.