50% van een ticket naar Boedapest bestaat uit belastingen en heffingen, de luchtvaart in Nederland en haar passagiers betalen jaarlijks 780 miljoen euro per jaar aan belastingen en heffingen. Hoe dit per vlucht wordt verrekend is goed te zien in prijs van een actueel ticket naar Boedapest, zo laat KLM weten. De luchtvaartmaatschappij wil duidelijkheid verschaffen over de feiten en cijfers over vliegbelastingen en heffingen.

De luchtvaart in Nederland betaalt 264 miljoen euro aan security (Bron SEO Benchmark 2018).
* De luchtvaart in Nederland betaalt 457 miljoen euro aan havengelden (Bron SEO Benchmark 2018).
* De luchtvaart betaalt 59 miljoen euro aan luchtverkeersleiding (Bron SEO Benchmark 2018).

Vliegbelasting in Europa
In verschillende landen is een vliegbelasting van kracht (zie onderstaande afbeelding). In die landen vloeit de opbrengst van deze belasting echter terug naar de luchtvaart. KLM is voor de verduurzaming van de luchtvaart, maar vliegbelasting waarbij de opbrengsten naar de staatskas gaan helpt het milieu niet. Dit blijkt ook uit onderzoek van CE Delft in opdracht van het Ministerie van Financiën.

Luchtvaart betaalt voor CO2 uitstoot
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, betaalt de luchtvaart wel degelijk voor CO2 uitstoot.

1) Europees: De luchtvaart betaalt voor haar CO2 uitstoot middels het huidige Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) sinds 2012.

2) Mondiaal: De luchtvaart is de eerste sector die in VN verband concrete afspraken heeft gemaakt voor een mondiaal systeem om CO2 te reduceren in 2016. Dit syteem wordt binnenkort van kracht.

3) Nationaal: Ook is er een geluidsheffing op Schiphol zodat lawaaiige vliegtuigen meer betalen.

De luchtvaart in Nederland betaalt 264 miljoen euro aan security (Bron SEO Benchmark 2018). * De luchtvaart in Nederland betaalt 457 miljoen euro aan havengelden (Bron SEO Benchmark 2018). * De luchtvaart betaalt 59 miljoen euro aan luchtverkeersleiding (Bron SEO Benchmark 2018).  Afbeelding 2) Vliegbelasting in Europa In verschillende landen is een vliegbelasting van kracht. In die landen vloeit de opbrengst van deze belasting echter terug naar de luchtvaart. KLM is voor de verduurzaming van de luchtvaart, maar vliegbelasting waarbij de opbrengsten naar de staatskas gaan helpt het milieu niet. Dit blijkt ook uit onderzoek van CE Delft in opdracht van het Ministerie van Financiën.  Afbeelding 3) Luchtvaart betaalt voor CO2 uitstoot In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, betaalt de luchtvaart wel degelijk voor CO2 uitstoot. 1) Europees: De luchtvaart betaalt voor haar CO2 uitstoot middels het huidige Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) sinds 2012. 2) Mondiaal: De luchtvaart is de eerste sector die in VN verband concrete afspraken heeft gemaakt voor een    mondiaal systeem om CO2 te reduceren in 2016. Dit syteem wordt binnenkort van kracht. 3) Nationaal: Ook is er een geluidsheffing op Schiphol zodat lawaaiige vliegtuigen meer betalen.