Wie naar Cyprus op vakantie gaat, moet de mondkapjes weer uit de kast halen. Met ingang van 8 juli is het weer verplicht om een mondkapje te dragen in binnenruimtes op het eiland voor personen ouder dan 12 jaar. Het niet naleven van de regel levert een boete op van € 300.

Het epidemiologische verloop van de afgelopen dagen vereist volgens de Cyprioten een herziening van de beschermende maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Volgens gegevens van de Epidemiologische Surveillance Unit van het Ministerie van Volksgezondheid, werden van 25 juni tot 5 juli 2022 19.503 positieve gevallen geregistreerd op een totaal van 147.623 tests (positiviteitspercentage: 13%).

Het ministerie van Volksgezondheid herhaalt zijn oproep tot naleving van de persoonlijke beschermingsmaatregelen (masker, afstand, handhygiëne), om verdere verslechtering van de epidemiologische situatie te voorkomen. Het ministerie van Volksgezondheid evalueert, in samenwerking met de leden van de Wetenschappelijke Adviescommissie, de gegevens dagelijks en indien nodig worden maatregelen genomen om de Volksgezondheid te waarborgen.